Menu

Optimeringsfasen

Den indledende beslutning

Design før optimeringsfasen

Design før optimeringsfasen

© Frank Hellwig

Da Styrelsesrådet den 13. januar 2005 valgte COOP HIMMELB(L)AU til at tegne ECB's nye hovedsæde, besluttede det samtidigt, at der skulle gennemføres en optimeringsfase. I samarbejde med ECB gennemgik arkitekterne deres designforslag, hvor de tog højde for de ændrede specifikationer af funktionel og pladsmæssig art med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af resurserne og reducere omkostningerne. Sideløbende hermed arbejdede ECB tæt sammen med myndighederne i Frankfurt om at integrere Grossmarkthalle-grunden i byens infrastruktur.

Godkendelse

Design ved optimeringsfasens afslutning

Design ved optimeringsfasens afslutning

© Robert Metsch

Den 15. december 2005 godkendte Styrelsesrådet COOP HIMMELB(L)AUs optimerede designforslag til ECB's nye hovedsæde. Den nye model opfyldte til fulde ECB's krav.

Ændringer

Optimeringsfasen medførte flere ændringer af projektforslaget.

  • Der blev indført et nyt bygningselement, som skærer gennem Grossmarkthalle og skaber forbindelse til tårnene, og som giver ECB's nye hovedsæde et markant indgangsparti nordfra.
  • Der blev i højere grad gjort brug af Grossmarkthalle, og udsigten sydfra til Grossmarkthalle blev forbedret.
  • De ændrede krav førte til en reduktion i antallet af arbejdspladser fra 2.500 til 2.300. Arbejdspladserne vil blive brugt af mellem 1.500 og 1.800 ansatte i ECB samt eksperter fra de nationale centralbanker, eksterne konsulenter, praktikanter og midlertidigt personale.