Menu

Etapa de optimizare

Decizia preliminară

Proiectul înainte de etapa de optimizare

Proiectul înainte de etapa de optimizare

©  Frank Hellwig

Atunci când a selectat, la data de 13 ianuarie 2005, proiectul COOP HIMMELB(L)AU pentru noul sediu al BCE, Consiliul guvernatorilor a hotărât să prevadă și o etapă de optimizare a acestuia. În colaborare cu BCE, arhitecții au revăzut conceptul arhitectural, luând în considerare cerințele funcționale și de spațiu revizuite, în vederea utilizării optime a resurselor și a reducerii costurilor. În paralel, BCE a conlucrat îndeaproape cu autoritățile orașului Frankfurt pentru integrarea zonei Grossmarkthalle în infrastructura orașului.

Aprobarea

Proiectul după etapa de optimizare

Proiectul după etapa de optimizare

©  Robert Metsch

La data de 15 decembrie 2005, Consiliul guvernatorilor a aprobat conceptul arhitectural optimizat propus de COOP HIMMELB(L)AU pentru noul sediu al BCE. Noul concept îndeplinea în totalitate cerințele BCE.

Modificările

Etapa de optimizare a condus la câteva modificări ale propunerii de proiect:

  • în primul rând, a fost introdus un nou element de construcție, care va intersecta Grossmarkthalle și va asigura legătura între holul principal și turnurile de birouri, marcând intrarea principală a noului sediu al BCE în partea de nord;
  • în al doilea rând, integrarea Grossmarkthalle a fost potențată, iar vederea dinspre sud a clădirii a fost îmbunătățită;
  • cerințele revizuite au determinat o reducere a numărului de posturi de lucru de la 2 500 la 2 300. Acestea vor fi ocupate de 1 500 până la 1 800 de angajați ai BCE, precum și de experți de la băncile centrale naționale, consultanți externi, stagiari și personal temporar.