Menu

Tomt

En lämplig tomt

Tomtplan Grossmarkthalle

Tomtplan Grossmarkthalle

© Europäische Zentralbank

Europeiska centralbanken (ECB) började söka efter en tomt för sina nya lokaler i Frankfurt 1998. Totalt undersöktes 35 tomter, varav en var Grossmarkthalle (tidigare stadens grossistmarknad för frukt- och grönsaker) i stadsdelen Ostend.

Genomförbarhetsstudie

En genomförbarhetsstudie som utfördes tillsammans med arkitektkontoret Jourdan & Müller från Frankfurt 1999 bedömde att tomten för Grossmarkthalle var lämplig för att uppföra ECB:s nya lokaler och att den gamla marknadshallen skulle kunna införlivas. I början av 2002 undertecknade Frankfurt stad och ECB köpeavtalet.

Grönsakskyrkan

Grossmarkthalle, 2002

Grossmarkthalle, 2002

© EZB/KingAir Luftfoto

I Grossmarkthalle, eller "Gemieskirch" (grönsakskyrkan) som den kallades av lokalbefolkningen, köptes och såldes frukt och grönsaker fram till juni 2004. Produkterna levererades inom ett område innanför en radie på 200 km från Frankfurt. Idag ligger grossistmarknaden i Frischezentrum i stadsdelen Kalbach.

Postindustriell charm

Grossmarkthalle-tomten mellan hamnen Osthafen och stadens centrum har redan bra infrastruktur. Även det är ett arv från kraven på funktionalitet från den forna grossistmarknaden. Trots att många leveransdepåer och lagerlokaler, varv och oanvända godstågsspår har lämnat sitt industriella märke på området har det ändrat karaktär, från industri- till tjänsteområde sedan grossistmarknaden flyttade. Det gäller även för de omgivande områdena sedan slutet av förra århundradet. Exempelvis har Oskar-von-Miller-Strasse som ligger väster om Grossmarkthalle sanerats totalt med bostäder och kontorsbyggnader. ECB:s flytt till Grossmarkthalle utgör en viktig del av utvecklingen av stadsdelen Ostend.