Menu

Teren

Poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji

Lokalizacja działki

Lokalizacja działki

© Europejski Bank Centralny

W 1998 r. EBC zaczął szukać we Frankfurcie odpowiedniego miejsca pod budowę swojej nowej siedziby. Rozważano 35 różnych lokalizacji. Jedną z nich była Grossmarkthalle (w której mieścił się regionalny hurtowy targ owocowo-warzywny) w dzielnicy Ostend.

Badanie wykonalności

W 1999 r. we współpracy z frankfurckim biurem architektonicznym Jourdan & Müller przeprowadzono badanie wykonalności, które wykazało, że teren Grossmarkthalle wyjątkowo dobrze nadaje się pod budowę przyszłej siedziby EBC, a samą halę będzie można łatwo wkomponować w nowy kompleks. Na początku 2002 r. władze Frankfurtu i EBC zawarły umowę kupna nieruchomości.

„Kościół warzywny”

Grossmarkthalle, 2002

Grossmarkthalle, 2002

© EBC/KingAir Luftfoto

Do czerwca 2004 r. Grossmarkthalle (lokalnie zwana Gemieskirch – kościół warzywny) służyła jako hurtowy targ owocowo-warzywny. Produkty z tego targu trafiały do odbiorców w promieniu 200 km od Frankfurtu. Dziś targ hurtowy mieści się we Frischezentrum, nowym kompleksie handlowym w dzielnicy Kalbach.

Postindustrialny urok

Teren Grossmarkthalle, usytuowany między portem Osthafen a centrum miasta, już teraz ma dobre połączenia infrastrukturalne, które zawdzięcza dawnej funkcji targowej. Wprawdzie liczne składy, magazyny, nabrzeża i nieużywane tory kolejowe nadały okolicy rys industrialny, ale od czasu wyprowadzki targu nabiera ona charakteru usługowego. Podobny proces trwa od lat 90. ubiegłego wieku w przyległych dzielnicach. Na przykład ulica Oskar-von-Miller-Strasse na zachód od Grossmarkthalle została gruntownie odnowiona i obecnie znajdują się tam mieszkania i biura. Przeprowadzka EBC do Grossmarkthalle jest jednym z kluczowych czynników rozwoju urbanistycznego Ostendu.