Menu

Umístění sídla ECB

Hledání vhodného areálu

Situační plán areálu

Situační plán areálu

© Evropská centrální banka

V roce 1998 začala Evropská centrální banka (ECB) hledat vhodné prostory pro výstavbu nového sídla ve Frankfurtu. Mezi 35 místy, která byla posouzena, byl i areál tržnice pro velkoobchod s ovocem a zeleninou Grossmarkthalle, nacházející se ve čtvrti Ostend.

Studie proveditelnosti

Ze závěrů studie proveditelnosti vypracované frankfurtskou architektonickou kanceláří Jourdan & Müller v roce 1999 vyplynulo, že Grossmarkthalle je pro výstavbu nového sídla ECB nejvhodnější areál, přičemž samotný objekt staré tržnice může být do celého projektu zakomponován. Počátkem roku 2002 podepsalo město Frankfurt a ECB kupní smlouvu.

Chrám zeleniny

Grossmarkthalle, 2002

Grossmarkthalle, 2002

© ECB/KingAir Luftfoto

Obchodníci v areálu této tržnice, jíž místní přezdívají „Gemieskirch“ (chrám zeleniny), prodávali a nakupovali zeleninu a ovoce až do června roku 2004. Produkty se odtud rozvážely do vzdálenosti až dvou set kilometrů. Dnes se velkoobchod s ovocem a zeleninou nachází v novém komplexu Frischezentrum ve čtvrti Kalbach.

Postindustriální půvab

Lokalita Grossmarkthalle mezi přístavními doky Osthafen a centrem města je dobře napojená na infrastrukturu, což bylo nezbytným předpokladem pro fungování staré tržnice. Přestože mnohá skladiště a skladovací prostory, přístaviště a nepoužívané nákladní tratě zanechaly v areálu stopy industriální architektury, v současnosti prochází celý areál přeměnou z průmyslového zaměření na služby. Podobná rekonstrukce zasáhla v posledním desetiletí minulého století i přilehlé městské čtvrti. Kompletní přestavba proběhla například v ulici Oskar-von-Miller-Strasse, sousedící se západní stranou tržnice, kde byly postaveny rezidenční a kancelářské budovy. Přestěhování sídla ECB do areálu Grossmarkthalle bude pro čtvrť Ostend představovat jeden z klíčových prvků jejího urbanistického vývoje.