Menu

Areál

Hľadanie vhodného miesta

Situačný plán Grossmarkthalle

Situačný plán Grossmarkthalle

© Európska centrálna banka

V roku 1998 Európska centrálna banka (ECB) začala hľadať vhodné miesto na výstavbu svojho nového sídla vo Frankfurte. Spolu posúdila 35 možných lokalít, medzi nimi aj veľkoobchodnú tržnicu s ovocím a zeleninou vo frankfurtskej štvrti Ostend.

Realizačná štúdia

Zo záverov realizačnej štúdie vypracovanej frankfurtskou architektonickou kanceláriou Jourdan & Müller v roku 1999 vyplynulo, že areál Grossmarkthalle je na výstavbu nového sídla najvhodnejší a že do nového sídla môže byť zakomponovaná aj samotná hala starej tržnice. Začiatkom roku 2002 mesto Frankfurt a ECB podpísali kúpnu zmluvu.

Chrám zeleniny

Grossmarkthalle, 2002

Grossmarkthalle, 2002

© EZB/KingAir Luftfoto

Obchodníci s ovocím a zeleninou v Grossmarkthalle – domácimi prezývanej „Gemieskirch“ (chrám zeleniny) – nakupovali a predávali svoj tovar až do júna 2004. Tovar sa z nej distribuoval až do vzdialenosti 200 km od Frankfurtu. Dnes sa veľkoobchodný trh nachádza v novom komplexe Frischezentrum vo štvrti Kalbach.

Postindustriálny šarm

Lokalita Grossmarkthalle medzi prístavnými dokmi Osthafen a centrom mesta má dobré napojenie na infraštruktúru, ktoré bolo nevyhnutným predpokladom fungovania starej tržnice. Napriek tomu, že mnohé skladištia a skladovacie priestory, prístavisko a nepoužívané nákladné koľaje tu zanechali stopy industriálnej architektúry, od presťahovania veľkoobchodného trhu areál prechádza premenou z priemyselného zamerania na služby. Podobné zmeny sa od posledného desaťročia minulého storočia odohrávajú aj v priľahlých mestských štvrtiach. Kompletná prestavba sa uskutočnila napríklad na ulici Oskar-von-Miller-Strasse na západnej strane tržnice, kde boli postavené bytové a kancelárske budovy. Presťahovanie ECB do areálu Grossmarkthalle bude pre štvrť Ostend predstavovať významný krok v jej urbanistickom vývoji.