Menu

Lokacija

Iskanje primerne lokacije

Območje Grossmarkthalle

Območje Grossmarkthalle

© ECB

Leta 1998 je Evropska centralna banka začela iskati primerno lokacijo v Frankfurtu za gradnjo svojega novega sedeža. Pregledala je skupno 35 lokacij, med njimi tudi takratno frankfurtsko veleprodajno tržnico Grossmarkthalle v mestni četrti Ostend.

Študija izvedljivosti

Študija izvedljivosti, ki jo je leta 1999 izvedel frankfurtski arhitekturni urad Jourdan & Müller, je pokazala, da je lokacija Grossmarkthalle kot nalašč za gradnjo novih prostorov ECB in da bi bilo samo stavbo nekdanje tržnice mogoče dobro vključiti v nove prostore ECB. Nakupno pogodbo z mestom Frankfurt je ECB podpisala v začetku leta 2002.

»Zelenjavna cerkev«

Grossmarkthalle, 2002

Grossmarkthalle, 2002

© EZB/KingAir Luftfoto

Grossmarkthalle – ali za domačine »Gemieskirch« (zelenjavna cerkev) – je bila do leta 2004 veleprodajna tržnica za sadje in zelenjavo. V njej so se z različnimi živili oskrbovali trgovci na drobno in drugi kupci iz krajev, ki so bili tudi do 200 kilometrov oddaljeni od Frankfurta. Danes veleprodajna tržnica domuje v novih prostorih z imenom Frischezentrum v četrti Kalbach.

Postindustrijski šarm

Lokacija Grossmarkthalle med doki vzhodnega pristanišča Osthafen in mestnim središčem je še iz svojih tržniških časov podedovala dobre prometne povezave z mestom in okolico. Čeprav so številna skladišča in privozi, pomoli in opuščeni železniški tiri pustili svoj industrijski pečat, je lokacija že vse od izselitve tržnice v stanju prehoda od industrijskih k storitvenim dejavnostim. Od zadnjega desetletja prejšnjega stoletja to velja tudi za njeno okolico. Tako je bil na primer predel zahodno od Grossmarkthalle (Oskar-von-Miller-Strasse) popolnoma preurejen in je zdaj stanovanjsko-poslovna četrt. Selitev ECB v Grossmarkthalle je eden ključnih elementov v urbanističnem razvoju Ostenda.