Menu

Sijainti

Sopivan tontin etsintä

Grossmarkthallen tontti kartalla

Grossmarkthallen tontti kartalla

© Euroopan keskuspankki

Vuonna 1998 Euroopan keskuspankki (EKP) ryhtyi etsimään Frankfurtista sopivaa tonttia uusia toimitilojaan varten. Kaikkiaan 35 tonttia käytiin läpi, niiden joukossa aiemmin hedelmä- ja vihannestukkuna toimineen Grossmarkthallen tontti Ostendin kaupunginosassa.

Toteutettavuustutkimus

Frankfurtilaisen arkkitehtitoimiston Jourdan & Müllerin kanssa vuonna 1999 suoritetun toteutettavuustutkimuksen perusteella Grossmarkthallen tontti soveltui erityisen hyvin EKP:n uusien toimitilojen sijainniksi. Hallirakennus voitaisiin ottaa ongelmitta osaksi uusia toimitiloja. Frankfurtin kaupunki ja EKP allekirjoittivat kauppasopimuksen alkuvuodesta 2002.

Hedelmä- ja vihannestukku

Grossmarkthalle, 2002

Grossmarkthalle, 2002

© EKP / KingAir Luftfoto

Grossmarkthallessa käytiin hedelmä- ja vihannestukkukauppaa kesäkuuhun 2004 saakka. Tuotteita toimitettiin Frankfurtiin ja sen ympäristöön 200 kilometrin säteellä. Nykyään hedelmä- ja vihannestukku toimii uusissa tiloissa (”Frischezentrum”) Kalbachin kaupunginosassa.

Teollinen leima väistyy

Grossmarkthallen tontti Osthafenin satama-alueen ja kaupungin keskustan välillä on valmiiksi hyvien infrastruktuuriyhteyksien päässä tukkukaupan tarpeiden vuoksi. Vaikka hallin yhteydessä olleet lukuisat varikko- ja varastorakennukset, satamarakenteet ja käytöstä jääneet tavarankuljetusraiteet ovat jättäneet alueeseen teollisen leimansa, teollisuus on tukkukaupan lähdettyä alkanut vähitellen väistyä palvelujen tieltä. Kehitys on parin viime vuosikymmenen aikana ollut samansuuntaista koko ympäröivällä alueella. Esimerkiksi Grossmarkthallen länsipuolella oleva katu (Oskar-von-Miller-Strasse) on muuttanut ilmettään niin, että sen varrella on nykyään vain asuin- ja toimistorakennuksia. EKP:n muutolla Grossmarkthallen tontille on olennainen merkitys Ostendin kaupunginosan kehityksen kannalta.