Menu

Конкурс за архитектурен проект

През 2002 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви международен конкурс за градоустройствен и архитектурен проект за новата си сграда. Целта на конкурса бе да идентифицира най-добрите концепции за проект за бъдещия дом на ЕЦБ и да избере архитект, който да извърши работата по подробно планиране на новата сграда и при възможност да изпълни проекта.

Бе предвидено новата сграда да бъде построена на мястото на Гросмарктхале (халето на бившата франкфуртска борса за търговия на едро) с площ от 120 000 м2 край реката в източната част на Франкфурт на Майн. През март 2002 г. ЕЦБ купи терена от градската управа на Франкфурт с намерението да построи сграда, която не само отговаря на техническите ѝ изисквания, но и използва по иновативен начин старото хале, което е неразделна част от терена. Концепциите за проекта на нова сграда се основаваха върху използваема площ от близо 100 000 м2, приспособена за 2500 работни места, специални съоръжения, паркинг и технически зони.

Конкурсът бе проведен на няколко етапа. Първоначално бяха получени кандидатури на повече от 300 архитекти от 31 държави и четири континента. След етапа на предварителен подбор на 80 архитекти и проектанти бяха предоставени документация и насоки за конкурса и те бяха поканени да представят анонимно концепция за проект за първия етап на конкурса. Представените проекти бяха оценени от международно жури, което състави списък с 12 кандидати, допуснати до втория етап на конкурса.

На заключителното си заседание журито избра три проекта финалисти:

Първо място: Coop Himmelb(l)au, Виена, Австрия Второ място: ASP Schweger Assoziierte, Берлин, Германия Трето място: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Дармщат, Германия/Селангор, Малайзия
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten/T/T

Всички проекти финалисти бяха поканени от Управителния съвет на ЕЦБ да вземат участие в етап на преразглеждане, по време на който им бе дадена възможността да прецизират проектите си. На 13 януари 2005 г. Управителният съвет взе решение, че преработеният проект на Coop Himmelb(l)au отговаря в най-голяма степен на функционалните и техническите изисквания, определени от ЕЦБ, и притежава характеристики, които отразяват ценностите на ЕЦБ и ги пресъздават чрез езика на архитектурата. Междувременно Управителният съвет взе решение да даде началото на етап на оптимизиране за преразглеждане на функционалните, пространствените и техническите изисквания с цел свеждане до минимум на разходите и гарантиране на оптимално използване на ресурсите.