Menu

Architektūrinio projekto konkursas

2002 m. Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė tarptautinį savo naujo pastato teritorijos planavimo ir architektūrinio projekto konkursą. Konkurso tikslas – atrinkti geriausias planuojamo statyti naujo ECB pastato projekto koncepcijas ir išrinkti architektą, kuris parengtų detalų naujo pastato projektą ir, jei įmanoma, jį įgyvendintų.

Naujojo pastato vieta – buvusios didmeninės prekybos turgavietės Grossmarkthalle teritorija Frankfurte prie Maino, rytiniame miesto rajone ant upės kranto. Teritorijos plotas – 120 000 m2. ECB šią teritoriją iš Frankfurto miesto įsigijo 2002 m. kovo mėn. Statomas pastatas turėtų tenkinti ECB funkcinius poreikius, o kartu turėtų būti inovatyviai panaudotas senosios turgavietės pastatas, kuris yra neatsiejama teritorijos dalis. Konkurso dalyviai turėjo parengti projekto koncepciją pastatui, kurio naudingas plotas – apie 100 000 m2 ir kuriame būtų galima įrengti 2 500 darbo vietų, specialiosios paskirties patalpų, automobilių stovėjimo aikštelių ir techninių patalpų.

Konkursas buvo vykdomas keliais etapais. Buvo gauta paraiškų iš daugiau kaip 300 architektų iš 31 šalies ir keturių žemynų. Per pirminę atranką buvo atrinkta 80 architektų ir projektuotojų. Jiems buvo išsiųsti konkurso dokumentai ir gairės ir paprašyta neatskleidžiant savo tapatybės pateikti projekto koncepcijas pirmam konkurso etapui. Pateiktus projektus vertino tarptautinė vertinimo komisija, kuri į antrą konkurso etapą atrinko 12 kandidatų.

Per baigiamąjį posėdį vertinimo komisija išrinko tris laimėtojus:

1-a vieta: „Coop Himmelb(l)au“ iš Vienos (Austrija) 2-a vieta: „ASP Schweger Assoziierte“ iš Berlyno (Vokietija) 3-ia vieta: „54f architekten“ iš Darmštato (Vokietija) ir „T. R. Hamzah & Yeang“ iš Selangoro (Malaizija) bendras projektas
„Coop Himmelblau“ „ASP Schweger Assoziierte“ „54f architekten“

Visus tris laimėtojus ECB valdančioji taryba pakvietė dalyvauti peržiūros etape, per kurį jie galėjo pakoreguoti savo projektus. 2005 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba išrinko nugalėtoją – „Coop Himmelb(l)au“, kurio pakoreguota projekto koncepcija, Valdančiosios tarybos nuomone, geriausiai tenkina ECB funkcinius ir techninius reikalavimus, o kai kurios jos savybės parodo ECB vertybes ir perteikia jas architektūrine kalba. Tuo pačiu Valdančioji taryba nusprendė pradėti optimizavimo etapą, skirtą peržiūrėti funkcinius, erdvinius ir techninius reikalavimus siekiant kuo labiau sumažinti sąnaudas ir optimaliai panaudoti turimus išteklius.