Menu

Konkurs architektoniczny

W 2002 r. Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt swojej nowej siedziby. Celem konkursu było wybranie najlepszych koncepcji przyszłej siedziby EBC oraz wyłonienie pracowni architektonicznej, która opracuje szczegółowy projekt nowej siedziby, a jeśli to możliwe – także go zrealizuje.

Obiekt miał powstać na terenie dawnego frankfurckiego targu hurtowego Grossmarkthalle, zajmującego działkę o powierzchni 120 tys. m2 położoną nad rzeką Men we wschodniej dzielnicy Frankfurtu. EBC nabył tę działkę od miasta w marcu 2002 r. z zamiarem zbudowania siedziby, która nie tylko będzie spełniać określone wymagania funkcjonalne, lecz także pozwoli na nowo zagospodarować starą halę targową, stanowiącą integralną część obiektu. Założenia projektu koncepcyjnego były następujące: powierzchnia użytkowa ok. 100 tys. m2, obejmująca 2500 stanowisk roboczych, pomieszczenia specjalne, parking i pomieszczenia techniczne.

Konkurs odbył się w kilku etapach. Zgłoszenia nadesłało ponad 300 architektów z 31 krajów na czterech kontynentach. Po wstępnej selekcji wybrano 80 architektów i urbanistów, którzy otrzymali dokumenty i wytyczne konkursowe z zadaniem anonimowego przedstawienia projektu koncepcyjnego na pierwszym etapie konkursu. Nadesłane projekty zostały ocenione przez międzynarodowe jury, które do drugiego etapu zakwalifikowało 12 kandydatów.

Na ostatnim posiedzeniu jury zostały wybrane trzy zwycięskie projekty:

1. miejsce: Coop Himmelb(l)au, Wiedeń, Austria 2. miejsce: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Niemcy 3. miejsce: 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Niemcy / Selangor, Malezja
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

Rada Prezesów EBC zaprosiła zdobywców trzech pierwszych miejsc do udziału w etapie rewizji, podczas którego mogli dopracować swoje projekty. 13 stycznia 2005 r. Rada uznała, że wymagania funkcjonalne i techniczne EBC najlepiej spełnia poprawiony projekt koncepcyjny Coop Himmelb(l)au, który odzwierciedla przy tym wartości wyznawane przez EBC i przekłada je na język architektury. Jednocześnie Rada Prezesów postanowiła rozpocząć etap optymalizacji, obejmujący przegląd wymagań funkcjonalnych, przestrzennych i technicznych, aby ograniczyć koszty i zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów.