Menu

Concursul de arhitectură

În anul 2002, Banca Centrală Europeană (BCE) a lansat un concurs internațional de urbanism și arhitectură pentru noul său sediu. Scopul acestuia a fost identificarea celor mai bune proiecte pentru viitoarea sa „casă” și selectarea unui arhitect pentru efectuarea lucrărilor de planificare detaliată pentru noul sediu și, după caz, pentru implementarea proiectului.

Noul sediu urma să fie construit pe amplasamentul Grossmarkthalle (hala fostei piețe de gros a orașului Frankfurt), pe o suprafață de 120 000 m2, lângă râu, în cartierul de est al orașului Frankfurt pe Main. BCE a achiziționat amplasamentul de la Primăria orașului Frankfurt în luna martie 2002, cu intenția de a construi un sediu care să îndeplinească cerințele sale funcționale și, în același timp, să utilizeze în mod inovator vechea hală a pieței, care era parte integrantă a amplasamentului. Conceptele arhitecturale pentru noul sediu urmau să fie bazate pe o suprafață utilizabilă de aproximativ 100 000 m2, incluzând 2 500 de posturi de lucru, facilități speciale, spații de parcare și zone tehnice.

Concursul a cuprins mai multe etape. Inițial, a atras candidaturi din partea a peste 300 de arhitecți din 31 de țări aflate pe patru continente. După etapa de preselecție, unui număr de 80 de arhitecți și proiectanți li s-au pus la dispoziție documentele și orientările privind concursul și li s-a cerut să depună, în condiții de anonimitate, un concept arhitectural pentru prima etapă a concursului. Conceptele prezentate au fost evaluate de un juriu internațional, care a alcătuit o listă de preselecție conținând 12 candidați pentru a doua etapă a concursului.

În ședința finală, juriul a ales trei concepte câștigătoare:

premiul I: Coop Himmelb(l)au, Viena, Austria premiul II: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Germania premiul III: 54f architekten/T. 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Germania/Selangor, Malaysia
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

Câștigătorii celor trei premii au fost invitați de Consiliul guvernatorilor BCE să participe la etapa de revizie, în care au avut posibilitatea să își perfecționeze conceptele. La data de 13 ianuarie 2005, Consiliul guvernatorilor a ajuns la concluzia că cerințele funcționale și tehnice specificate de BCE erau cel mai bine îndeplinite de conceptul revizuit al Coop Himmelb(l)au, care prezenta caracteristici ce reflectau valorile BCE, traducându-le în limbaj arhitectural. Totodată, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze o etapă de optimizare pentru a revizui cerințele funcționale, tehnice și de spațiu, în scopul reducerii la minimum a costurilor și al asigurării unei utilizări optime a resurselor.