Menu

Arhitekturni natečaj

Leta 2002 je ECB razpisala mednarodni urbanistični in arhitekturni natečaj za svoje nove prostore. Namen natečaja je bil poiskati najboljše idejne načrte za bodoči dom ECB, izbrati arhitekta, ki bi izdelal podrobne načrte, ter po možnosti izvesti projekt.

Novi prostori naj bi bili zgrajeni na lokaciji nekdanje veleprodajne tržnice Grossmarkthalle v izmeri 120.000 m2 ob reki v vzhodnem delu Frankfurta na Majni. Zemljišče je ECB marca 2002 kupila od mesta Frankfurta, da bi na njem zgradila prostore, ki bi izpolnjevali njene funkcionalne zahteve, hkrati pa inovativno vključevali tudi spomeniško zaščiteno stavbo Grossmarkthalle. Idejni načrt naj bi temeljil na približno 100.000 m2 uporabnih površin, na katerih naj bi bilo 2.500 delovnih mest, posebni prostori, parkirišča in tehnični prostori.

Natečaj je potekal v več fazah. Na začetku so bile zbrane prijave več kot 300 arhitektov iz 31 držav in štirih celin. Po opravljenem predizboru je 80 arhitektov prejelo natečajno gradivo in usmeritve, zatem pa so bili povabljeni, da anonimno oddajo idejni načrt za prvi krog natečaja. Prejete idejne načrte je ocenila mednarodna žirija, ki je izbrala 12 kandidatov za drugi krog natečaja.

Na svoji zadnji seji je žirija izbrala tri zmagovalne idejne načrte:

1. nagrada: Coop Himmelb(l)au, Dunaj, Avstrija 2. nagrada: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Nemčija 3. nagrada: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Nemčija/Selangor, Malezija
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

Vse tri je Svet ECB povabil, da sodelujejo v fazi revizije, v kateri so imeli možnost, da dodatno prilagodijo svoje načrte. V začetku leta 2005, 13. januarja, je Svet ECB zaključil, da revidirani idejni načrt arhitekturnega biroja Coop Himmelb(l)au najbolje izpolnjuje funkcionalne in tehnične zahteve ECB, ima značilnosti, ki odražajo vrednote ECB, ter jih uspešno prevaja v arhitekturni jezik. Obenem je Svet ECB sklenil, da izvede fazo optimizacije, v kateri so bile pregledane funkcionalne, prostorske in tehnične zahteve, da bi se čim bolj zmanjšali stroški in zagotovila optimalna uporaba virov.