Menu

Arkitekttävling

Europeiska centralbanken (ECB) utlyste 2002 en internationell stadsplanerings- och arkitekttävling för sitt nya huvudkontor. Syftet med tävlingen var att finna det bästa utformningskonceptet för ECB:s framtida lokaler och att välja en arkitekt för detaljplaneringen av det nya huvudkontoret och, om möjligt, för genomförandet av projektet.

De nya lokalerna skulle uppföras på den tomt där Großmarkthalle ligger, ett område på 120 000 m2 vid floden i östra delen av Frankfurt am Main. ECB köpte tomten av staden Frankfurt i mars 2002. Avsikten var att bygga ett huvudkontor som inte bara uppfyllde de funktionella kraven utan även på ett innovativt vis utnyttjade den gamla saluhallen som skulle finnas kvar på tomten. Tävlingsförslagen till det nya huvudkontoret skulle baseras på en bruksarea på ca 100 000 m2 och rymma 2 500 arbetsplatser, särskilda utrymmen, parkeringsplatser och tekniska faciliteter.

Tävlingen bestod av flera faser. Först lämnade mer än 300 arkitekter från 31 olika länder i fyra världsdelar in ansökningar. Efter förhandsurvalet fick 80 arkitekter och planerare underlag och riktlinjer för tävlingen. De uppmanades att lämna ett anonymt förslag till tävlingens första fas. De inlämnade förslagen bedömdes av en internationell jury, som upprättade en lista med tolv sökande som fick delta i tävlingens andra fas.

Juryn valde vid sitt sista sammanträde ut tre vinnande förslag:

1:a pris: Coop Himmelb(l)au, Wien, Österrike 2:a pris: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland 3:e pris: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland/Selangor, Malaysia
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

De tre pristagarna inbjöds av ECB-rådet att delta i en bearbetningsfas där de kunde finjustera sina förslag. Den 13 januari 2005 beslutade ECB-rådet att det omarbetade förslaget från Coop Himmelb(l)au var det som bäst uppfyllde ECB:s funktionella och tekniska krav, återspeglade ECB:s värden och gav uttryck för dem i arkitekturen. ECB-rådet beslutade också att inleda en optimeringsfas för att granska funktions-, utrymmes- och teknikkraven i syfte att spara kostnader och utnyttja resurserna optimalt.