Menu

Arhitektūras projektu konkurss

2002. gadā Eiropas Centrālā banka (ECB) izsludināja starptautisku pilsētplānošanas un jauno ECB telpu arhitektūras projektu konkursu. Šā konkursa mērķis bija noteikt ECB nākotnes mītnes labāko projektu un izvēlēties arhitektu jauno telpu detālplānošanai un, ja iespējams, arī projekta īstenošanai.

ECB jaunās telpas tika uzbūvētas vietā, kur atrodas Tirgus halle (Grossmarkthalle – ēka, kurā agrāk bija vairumtirdzniecības tirgus), 120 000 m2 platībā upes krastā Frankfurtes pie Mainas austrumu pusē. ECB 2002. gadā iegādājās šo zemesgabalu no Frankfurtes pilsētas, lai būvētu mītni, kas ne vien atbilstu funkcionālajām prasībām, bet arī inovatīvi izmantotu veco tirgus halli, kas ir šīs teritorijas neatņemama sastāvdaļa. Jaunās ēkas projekta koncepcijas pamatā bija aptuveni 100 000 m2 izmantojamās platības, kas ļautu izvietot 2 500 darbavietu, īpašās telpas, autostāvvietu un tehniskās telpas.

Konkurss tika rīkots vairākās kārtās. Sākotnēji tika saņemti pieteikumi no vairāk nekā 300 arhitektiem no 31 valsts un četriem kontinentiem. Pēc priekšatlases kārtas 80 arhitekti un plānotāji saņēma konkursa dokumentāciju un vadlīnijas un uzaicinājumu anonīmi iesniegt projekta koncepciju konkursa pirmajai kārtai. Iesniegtos projektus izvērtēja starptautiska žūrija, kas atlasīja 12 kandidātus otrajai konkursa kārtai.

Noslēdzošajā sanāksmē žūrija izvēlējās trīs godalgotos projektus.

1. prēmija: arhitektu birojs Coop Himmelb(l)au, Vīne, Austrija 2. prēmija: arhitektu birojs ASP Schweger Assoziierte, Berlīne, Vācija 3. prēmija: arhitektu biroji 54f architekten un T. R. Hamzah & Yeang; Darmštate, Vācija un Selangora, Malaizija
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

ECB Padome uzaicināja visus trīs godalgoto projektu iesniedzējus piedalīties pārskatīšanas posmā, ļaujot tiem izdarīt turpmākus uzlabojumus projektu koncepcijā. 2005. gada 13. janvārī Padome secināja, ka arhitektu biroja Coop Himmelb(l)au pārstrādātā projekta koncepcija vislabāk atbilda ECB funkcionālajām un tehniskajām prasībām un ietvēra iezīmes, kas atspoguļoja ECB vērtības un izteica tās arhitektūras valodā. Vienlaikus Padome nolēma uzsākt optimizācijas kārtu, kuras laikā tiktu pārskatītas funkcionālās, telpu un tehniskās prasības, lai līdz minimumam samazinātu izmaksas un nodrošinātu optimālu resursu izlietojumu.