Menu

Architektonická súťaž

V roku 2002 Európska centrálna banka (ECB) vyhlásila medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh svojho nového sídla. Účelom súťaže bolo nájsť najlepšie koncepty budúceho sídla ECB a vybrať architekta, ktorý vypracuje podrobný projekt nového sídla a podľa možnosti ho bude aj realizovať.

Nová budova ECB mala stáť na mieste Grossmarkthalle (bývalej veľkoobchodnej tržnice vo Frankfurte nad Mohanom) na ploche 120 000 m2 na brehu rieky vo východnej časti Frankfurtu nad Mohanom. V marci 2002 ECB pozemok odkúpila od mesta so zámerom výstavby nového sídla, ktoré nemalo len spĺňať jej funkčné požiadavky, ale zároveň inovatívnym spôsobom integrovať budovu starej tržnice. Návrhy podoby nového sídla mali vychádzať z úžitkovej plochy v rozlohe približne 100 000 m2 s priestormi pre 2 500 zamestnancov, vybavenie, parkovacie plochy a technické zázemie.

Výberové konanie prebiehalo v niekoľkých fázach. Na začiatku sa prihlásilo viac ako 300 architektov z 31 krajín a štyroch svetadielov. Po predbežnom výbere boli 80 architektom a projektantom odovzdané súťažné podklady a pokyny a boli vyzvaní, aby anonymne predložili architektonický návrh do prvej fázy výberového konania. Predložené návrhy vyhodnotila medzinárodná porota, ktorá do užšieho výberu v druhej fáze vybrala 12 kandidátov.

Na svojom záverečnom zasadaní porota vybrala tri víťazné návrhy:

Prvá cena: Coop Himmelb(l)au, Viedeň, Rakúsko Druhá cena: ASP Schweger Assoziierte, Berlín, Nemecko Tretia cena: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Nemecko/Selangor, Malajzia
Coop Himmelb(l)au ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

Rada guvernérov ECB vyzvala autorov všetkých troch víťazných návrhov na účasť vo fáze revízií, v rámci ktorej mali možnosť svoje návrhy zdokonaliť. Dňa 13. januára 2005 Rada guvernérov dospela k záveru, že funkčné a technické požiadavky ECB najlepšie spĺňa upravený návrh architektonickej kancelárie Coop Himmelb(l)au, ktorý zároveň obsahuje architektonické prvky vyjadrujúce hodnoty ECB. Rada guvernérov zároveň rozhodla o spustení fázy optimalizácie, ktorej účelom bolo prehodnotiť funkčné, priestorové a technické požiadavky v záujme minimalizácie nákladov a optimálneho využitia zdrojov.