Menu

Arhitektuurikonkurss

2002. aastal kuulutas Euroopa Keskpank (EKP) välja rahvusvahelise arhitektuuri- ja linnaplaneerimiskonkursi oma uute hoonete projekteerimiseks. Konkursi eesmärk oli selgitada välja sobivaimad ideekavandid EKP tulevase peakorteri jaoks, valida välja arhitekt, kes koostaks uute hoonete detailplaneeringu ja korraldaks võimaluse korral ka projekti teostuse.

Uue hoonekompleksi asukohaks pidi saama Grossmarkthalle (Frankfurdi endise hulgimüügituru) juures asuv 120 000 m2 suurune maa-ala Frankfurdi idaosas Maini jõe kaldal. EKP ostis krundi Frankfurdi linnalt 2002. aasta märtsis eesmärgiga ehitada sinna uued hooned, mis vastaksid panga funktsionaalsetele nõuetele ning kasutaksid samas uuenduslikul viisil ära ka vana turuhoonet, mis on maatüki lahutamatu osa. Uute hoonete ideekavandid pidid lähtuma umbes 100 000 m2 suurusest ehituseks mõeldud maa-alast, hõlmama 2500 töökohta, erirajatisi, parkimiskohti ja tehnoalasid.

Konkurss toimus mitmes voorus. Kõigepealt laekus EKP-le taotlusi enam kui 300 arhitektilt 31 riigist ja neljalt kontinendilt. Pärast eelvaliku tegemist anti 80 arhitektile ja planeerijale konkursi dokumendid ja juhendid ning neil paluti esitada oma ideekavand anonüümselt konkursi esimeseks vooruks. Esitatud kavandeid hindas rahvusvaheline žürii, kes valis konkursi teise vooru osalema 12 kandidaati.

Oma viimasel istungil kinnitas žürii kolm võidutööd.

Esimene auhind: Coop Himmelb(l)au, Viin, Austria Teine auhind: ASP Schweger Assoziierte, Berliin, Saksamaa Kolmas auhind: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Saksamaa/Selangor, Malaisia
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

EKP nõukogu kutsus kõiki kolme võitjat osalema konkursi lisavoorus, mille käigus neil oli võimalus oma kavandeid täpsustada ja kohandada. 13. jaanuaril 2005 leidis nõukogu, et kõige paremini vastab EKP funktsionaalsetele ja tehnilistele nõuetele Coop Himmelb(l)au kohandatud ideekavand ning et sellel on elemente, mis väljendavad EKP väärtusi arhitektuurikeeles. Samal ajal otsustas nõukogu kogu uute hoonete projekti uuesti läbi vaadata, et kulude vähendamise ja ressursside optimaalse kasutamise eesmärgil veel kord hinnata uute hoonete funktsionaalseid, ruumilisi ja tehnilisi nõudeid.