Menu

Výběrové řízení na architektonický projekt

Evropská centrální banka (ECB) zahájila v roce 2002 mezinárodní výběrové řízení na architektonický projekt nového sídla ECB a jeho urbanistické řešení. Účelem výběrového řízení bylo určit nejlepší architektonické návrhy budoucího sídla ECB a vybrat architekta, který provede jeho podrobné plánování a podle možnosti bude projekt i realizovat.

Nové sídlo mělo být postaveno v areálu Grossmarkthalle (bývalá frankfurtská velkoobchodní tržnice), který má plochu 120 000 m2 a nachází se vedle řeky Mohanu ve východní části Frankfurtu. ECB areál odkoupila od města Frankfurtu v březnu 2002 se záměrem vybudovat zde své nové sídlo, které splní nejen její funkční požadavky, ale i inovativním způsobem využije starou tržnici, která byla nedílnou součástí celého areálu. Architektonické návrhy nového sídla měly vycházet z užitné plochy zhruba100 000 m2 včetně prostor pro 2 500 zaměstnanců, vybavení, parkovací plochy a technické zázemí.

Výběrové řízení probíhalo v několika etapách. Na začátku se přihlásilo více než 300 architektů z 31 zemí a 4 světadílů. Po předběžném výběru byly 80 architektům a projektantům předány podklady a pokyny k výběrovému řízení a byli požádáni, aby anonymně předložili architektonický návrh pro první etapu řízení. Předložené studie vyhodnotila mezinárodní porota, která do druhé etapy výběrového řízení vybrala 12 uchazečů.

Na svém závěrečném zasedání vybrala porota tři vítězné návrhy:

1. cena: Coop Himmelb(l)au Vídeň, Rakousko 2. cena: ASP Schweger Assoziierte Berlín, Německo 3. cena: 54f architekten / T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Německo / Selangor, Malajsie
Coop Himmelblau ASP Schweger Assoziierte 54f architekten

Rada guvernérů ECB pak vyzvala všechny tři autory vítězných návrhů, aby se zúčastnili revizní etapy. V této etapě jim bylo umožněno své návrhy dále vylepšit. Rada guvernérů dospěla 13. ledna 2005 k rozhodnutí, že funkční a technické požadavky ECB nejlépe splňuje návrh architektonického studia Coop Himmelb(l)au a obsahuje prvky, které odráží hodnoty ECB převedené do řeči architektury. Zároveň Rada guvernérů rozhodla o zahájení optimalizační etapy s cílem upravit funkční, prostorové a technické požadavky tak, aby bylo zajištěno snížení nákladů a optimální využití zdrojů.