European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Den digitala euron och centralbankspengars betydelse

5 oktober 2022

Det finns i själva verket två typer av pengar

Euro är den valuta som används i euroområdet. Över 346 miljoner européer bär runt på eurosedlar och euromynt i kontanter och betalar i euro när de handlar på nätet. En av våra ansvarsuppgifter är, utöver huvudmålet prisstabilitet att ge ut eurosedlar och se till att betalningssystemen fungerar smidigt.

Men kontanter är inte samma sak som en elektronisk betalning. Det ena är centralbankspengar och det andra är privata pengar.

Vi använder alla typer av pengar hela tiden. Men skillnaden är viktig när det gäller att förstå behovet av en digital euro. 

Låt oss se lite närmare på detta ...

Vad är centralbankspengar?

De pengar som vi på ECB skapar kallas centralbankspengar. Kontanterna i din plånbok eller börs är centralbankspengar. Sedlar och mynt är i själva verket den enda typ av centralbankspengar som allmänheten har tillgång till.

Centralbankspengar kallas också offentliga pengar, eller offentliga medel, eftersom de ges ut av en offentlig institution – centralbanken – och därför backas upp av den offentliga sektorn.

Vad är privata pengar?

Vanliga banker skapar också pengar. Det är i själva verket vad de gör när de beviljar dig ett nytt ett lån och dessa pengar dyker upp på ditt konto. Den här typen av pengar kallas privata pengar. Här ingår även det saldo du ser på ditt bankkontoutdrag och besparingarna på ditt konto. De betalningar du gör med dina debet- eller kreditkort, eller via en internetbetalningstjänst, är alla överföringar av privata pengar eftersom du använder pengar som skapats av din bank.

Men hur samspelar de olika typerna av pengar?

När du tar ut sedlar omvandlar du de privata pengarna på ditt bankkonto till centralbankspengar. Alternativt omvandlar du offentliga medel – säg att någon gav dig en 20-eurosedel på din födelsedag – till privata pengar genom att sätta in dem på din bank.

Offentliga pengar, eller offentliga medel, fungerar som ankare för det monetära systemet. Därför kan människor lita på värdet på de privata pengar som ges ut av banker. Ett företag accepterar en betalning från ditt kreditkort eftersom det vet att den kan omvandlas till samma mängd centralbankspengar.

Den digitala euron har en överbryggande funktion 

Vår ambition är att kombinera fördelarna med centralbankspengar med hur människor använder pengar och betalar idag. På så sätt kan vi erbjuda dig offentliga pengar eller offentliga medel i elektronisk form – och inte bara kontanter. Detta kan göras med en digital centralbanksvaluta: den digitala euron.

Precis som med pengarna på ditt bankkonto kan du använda ett kort eller en telefonapp för att betala med din digitala euro. Men det skulle vara centralbankspengar som garanteras och backas upp av ECB. 

Fördelar med en digital euro

Införandet av en digital euro skulle kunna stödja digitaliseringen och hjälpa oss att tillgodose allmänhetens behov och betalningspreferenser. Digitaliseringen kan i sin tur bidra till ekonomisk tillväxt.

En annan fördel är att en digital euro skulle göra vår valuta mer motståndskraftig mot oreglerad teknisk utveckling inom bank- och finanssektorerna – t.ex. kryptotillgångar och alternativa betalningslösningar som inte använder större kortsystem – vilket skulle kunna undergräva den finansiella stabiliteten. 

Bitcoin, Ethereum, Tether och andra ”kryptovalutor” är inte pengar

Under de senaste åren har vi sett att många kryptotillgångar dykt upp runt om i världen. Dessa kallas även för ”kryptovalutor”. Namnet är dock missvisande eftersom de inte uppfyller pengars tre funktioner, dvs. att vara ett tillförlitligt betalningsmedel, en värdebevarare och en beräkningsenhet.

Dessa tillgångar backas inte heller upp eller förvaltas av någon central institution. Du har ingen garanti för att du kan växla dem mot pengar när du behöver det.

Inte ens stablecoins, som försöker erbjuda mindre volatila digitala tillgångar med liknande teknik, är så stabila som de påstås vara. Värdet på en stablecoin baseras enbart på ett löfte från ett privat företag. Utöver den långsamma hanteringen och de höga kostnaderna för transaktioner framgår det inte heller riktigt hur de kan användas – och du kan helt klart inte använda dem för att betala dina löpande räkningar.   

Behovet av en digital euro

Många använder alltmer nya digitala betalningar i stället för kontanter. Vi vill värna de offentliga pengarnas roll som monetärt ankare och upprätthålla förtroendet för vår valuta.

Genom att ge ut en digital euro skulle vi kunna stärka penning- och betalningssystemet. Det skulle göra det möjligt för alla att använda offentliga medel för att göra säkra betalningar var som helst i euroområdet.    

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Skapande av pengar och ECB:s roll

Eurosedlar och euromynt är pengar och det är även saldot på ett bankkonto. Vad är egentligen pengar? Hur skapas pengar och vilken är ECB:s roll?

Vad är pengar och vad har de för funktion?

Lär dig mer om bitcoin och andra kryptotillgångar 

Bitcoin har ibland kallats en kryptotillgång. Men vad är det egentligen och vad är följden för reala valutor?

Vad är bitcoin?