Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Цели на ЕЦБ за равнопоставеност на половете: междинна оценка

31 март 2023 г.

  • Делът на жените на висши и средни ръководни позиции и на начално ниво (анализатори) съответства на междинните цели
  • Инициативите за привличане на квалифицирани жени включват гъвкаво работно време, стипендии, менторство и програми за развитие
  • Стратегията за равнопоставеност на половете е част от по-широките усилия на ЕЦБ за постигане на многообразие и приобщаване

Европейската централна банка (ЕЦБ) е постигнала междинните си цели за равнопоставеност на половете при ръководните длъжности. Това е особено важно за създаването на примери за подражание и за целите на менторството. Разликата в представеността е намалена на равнище експерти (категория на възнаграждение F/G) и на равнище ръководители на екипи (категория на възнаграждение H). Полагат се по-нататъшни усилия за повече назначения и повишения в тези две категории. На равнище анализатори (категория на възнаграждение E/F) делът на жените продължава да нараства в съответствие с целите на ЕЦБ. Това допринася за разширяване на общността от жени, които имат квалификация за кариерен напредък.

Графика 1

Дял на жените спрямо целевото равнище в края на 2022 г.

Източник: ЕЦБ.

Целите на ЕЦБ по отношение на равнопоставеността на половете са част от по-широката ѝ политика за многообразие и приобщаване. Насърчават се и други аспекти на многообразието по признаци като расова и етническа принадлежност, сексуална ориентация, възраст, националност и увреждания. За това спомагат шест мрежи за многообразие и приобщаване.

„Организация, която се характеризира с многообразие и приобщаване, е огледало на околния свят,“ заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и добави: „Тя е свидетелство за интелектуалната смелост да приемеш ценността на различната гледна точка, произход и идентичност, която обогатява и води до по-добри решения във всички области.“

В ЕЦБ единият родител има право на 20 седмици платен отпуск по майчинство/осиновяване. За да спомогне за по-добър баланс в семейството, през 2022 г. ЕЦБ увеличи платения специален отпуск за другия родител от 10 на 20 дни. Тя публикува данни за националностите на служителите и лицата на ръководни длъжности, за да засили прозрачността по важен аспект на многообразието. ЕЦБ стана инициатор на Хартата на ЕСЦБ и ЕНМ за равенство, многообразие и приобщаване, която подписа заедно с 26 национални централни банки и надзорни органи от Европейския съюз.

Следващата оценка ще се основава на данните за 2024 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Милтени-Торстенсон, тел.: +49 171 7695305

Забележки

  • През 2023 г. ЕЦБ получи отново EDGE сертификат като признание за отбелязания по-нататъшен напредък към равнопоставеност на половете и за нейните усилия да подобри осведомеността по въпросите за пресечните точки на тази равнопоставеност и други аспекти на многообразието.
  • Повече информация за целите на ЕЦБ по отношение на равнопоставеността на половете е публикувана на нейния уебсайт.
  • Повече за структурата на заплатите в ЕЦБ можете да намерите в Условията за работа на персонала.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите