Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Ciljni deleži žensk v ECB: vmesna ocena

31. marec 2023

  • Delež žensk na najvišjih položajih (višje in srednje vodstvo) in na vstopnih ravneh (analitiki) je v skladu z vmesnimi cilji.
  • Med pobudami za privabljanje ženskih talentov so fleksibilno delo, štipendije, mentorstvo in razvojni programi za ženske.
  • Strategija za enakost spolov je del širših prizadevanj ECB na področju raznolikosti in vključenosti.

Evropska centralna banka (ECB) je dosegla vmesni ciljni delež žensk na ravni vodstva, kar je še posebno pomembno za oblikovanje vzornic in mentorstvo. Vrzel je zmanjšala na ravni strokovnjakov (plačni razred F/G) in vodij skupin (H) ter si še naprej prizadeva povečati zaposlovanje in napredovanje žensk v teh dveh kategorijah. Na ravni analitikov (E/F) se je delež žensk še naprej povečeval v skladu s cilji ECB, s čimer se je širil krog žensk, ki so upravičene do nadaljnjega poklicnega napredovanja.

Graf 1

Deleži žensk in ciljni deleži žensk do konca leta 2022

Vir: ECB.

Ciljni deleži žensk so del širše politike ECB glede raznolikosti in vključenosti, ki ob podpori šestih mrež raznolikosti spodbuja tudi druge vidike raznolikosti, kot so etnična pripadnost, spolna usmerjenost, starost, nacionalnost in invalidnost.

»Raznolika in vključujoča organizacija odslikava svet okoli nas,« je dejala predsednica ECB Christine Lagarde. »Izkazuje intelektualni pogum, da sprejme vrednote različnih pogledov, ozadij in identitet, ki bodo obogatile razprave in nas vodile k zanesljivejšim odločitvam na vseh področjih«, je dodala.

V ECB ima en starš pravico do 20 tednov plačanega porodniškega dopusta ali dopusta ob posvojitvi. ECB je leta 2022 podaljšala poseben plačan dopust za drugega starša z 10 na 20 dni, s čimer spodbuja bolj uravnoteženo delitev družinskih obveznosti. Objavila je podatke o državljanstvu zaposlenih in vodstva, da bi povečala transparentnost o enem od ključnih vidikov raznolikosti. ECB je skupaj s 26 nacionalnimi centralnimi bankami in nadzorniki v Evropski uniji pripravila in sopodpisala listino ESCB in EMN o enakosti, raznolikosti in vključenosti.

Naslednja ocena bo opravljena na podlagi podatkov za leto 2024.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 171 7695305.

Opombe

  • ECB je leta 2023 ponovno prejela certifikat EDGE, s čimer je bil prepoznan nadaljnji napredek ECB na področju enakosti spolov kakor tudi njena prizadevanja, da spodbuja presečiščne teme okrog enakosti spolov in drugih vidikov raznolikosti.
  • Več o ciljnih deležih žensk v ECB je na voljo na spletnem mestu ECB.
  • Več o plačni strukturi v ECB je na voljo v pogojih za zaposlitev.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije