SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB's mål for kønsfordelingen: foreløbig evaluering

31. marts 2023

  • Andelen af kvinder på øverste niveau (senior- og mellemlederniveau) og startniveau (analytikerniveau) er i overensstemmelse med delmålene
  • Initiativer til at tiltrække kvindelige talenter omfatter fleksible arbejdstider, studielegater, mentorordninger og udviklingsprogrammer for kvinder
  • Kønsstrategien er en del af ECB's bredere diversitets- og inklusionsindsats

Den Europæiske Centralbank (ECB) har nået sine delmål for kønsfordeling på lederniveau. Det har stor betydning, når det drejer sig om at skabe rollemodeller og mentorordninger. ECB har indsnævret kløften på ekspertniveau (lønklasse F/G) og teamlederniveau (H) og gør en yderligere indsats for at øge ansættelse og forfremmelse for disse to kategorier. På analytikerniveau (E/F) er andelen af kvinder fortsat med at stige i overensstemmelse med ECB's mål, og det bidrager til at udvide puljen af kvalificerede kvinder til yderligere karrieretrin.

Figur 1

Andel af kvinder i forhold til målet ved udgangen af 2022

Kilde: ECB.

Målene for kønsfordeling er en del af ECB's bredere diversitets- og inklusionspolitik, der har til formål at fremme andre aspekter af diversitet, herunder race/etnicitet, seksuel orientering, alder, nationalitet og handicap, og som støttes af seks diversitetsnetværk.

"En mangfoldig og inkluderende organisation afspejler verden omkring os," sagde ECB's formand Christine Lagarde. "Det viser intellektuelt mod, når vi favner de værdier, der er forbundet med forskellige perspektiver, baggrunde og identiteter, og dette vil berige debatten og føre os til mere robuste beslutninger på alle områder," tilføjede hun.

I ECB har en forælder ret til 20 ugers barselsorlov med løn i forbindelse med fødsel og adoption. I 2022 forlængede ECB den anden forælders orlov med løn fra 10 til 20 dage for at fremme en bedre balance i fordelingen af de familiemæssige forpligtelser. ECB offentliggjorde tal for nationalitet for alle medarbejdere og ledelsen for at skabe større gennemsigtighed på et af dens hovedområder inden for diversitet. ECB har igangsat og medunderskrevet ESCB's og SSM's charter om lighed, mangfoldighed og inklusion sammen med 26 nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder i EU.

Den næste evaluering vil blive baseret på data for 2024.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 171 7695305

Bemærkninger

  • I 2023 fornyede EDGE certificeringen af ECB og anerkendte dermed ECB's fortsatte fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene og dens indsats for at fremme tværgående ligestillingsspørgsmål og andre aspekter af diversitet.
  • Mere om ECB's mål for kønsfordeling kan findes på ECB's websted.
  • Mere om ECB's lønstruktur findes i ansættelsesvilkårene.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt