Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB dzimumu dažādības mērķi – starpposma novērtējums

2023. gada 31. martā

  • Sieviešu īpatsvars augstākajā (augstākā līmeņa un vidējā līmeņa vadītāju) un sākuma (analītiķu) līmenī atbilst starpposma mērķiem.
  • Uz sieviešu talantu piesaisti vērstās iniciatīvas ietver elastīga darba laika iespējas, stipendijas, darbaudzināšanas un attīstības programmas sievietēm.
  • Dzimumu dažādības stratēģija ir daļa no plašākiem ECB dažādības un iekļaušanas centieniem.

Eiropas Centrālā banka (ECB) vadītāju līmenī ir sasniegusi noteiktos starpposma mērķus, kas ir īpaši svarīgi lomu modeļu veidošanā un darbaudzināšanā. Tā samazinājusi neatbilstību ekspertu (F/G algas kategorija) un grupas vadītāju (H algas kategorija) līmenī un turpina centienus palielināt jaunu darbinieku piesaisti un paaugstināšanu amatā šajās divās kategorijās. Analītiķu (E/F algas kategorija) līmenī sieviešu īpatsvars turpinājis pieaugt atbilstoši ECB mērķiem. Tas palīdz paplašināt turpmākajiem karjeras soļiem atbilstošu sieviešu loku.

1. attēls

Sieviešu īpatsvars attiecībā pret mērķrādītāju līdz 2022. gada beigām

Avots: ECB.

Dzimumu dažādības mērķi ir daļa no plašākas ECB dažādības un iekļaušanas politikas, kas pievēršas citiem dažādības aspektiem (piemēram, rasei/etniskajai piederībai, seksuālajai orientācijai, vecumam, tautībai un invaliditātei) ar sešu dažādības un iekļaušanas tīklu palīdzību.

"Daudzveidīga un iekļaujoša organizācija atspoguļo mums apkārt esošo pasauli," atzīmēja prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). "Tā demonstrē intelektuālo drosmi pieņemt atšķirīgu perspektīvu, apstākļu un identitāšu vērtības, kas bagātinās viedokļu apmaiņu un ļaus mums pieņemt pamatotākus lēmumus visās jomās," viņa piebilda.

ECB vienam no vecākiem bērna piedzimšanas vai adopcijas gadījumā pienākas 20 nedēļas ilgs apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums. Lai veicinātu līdzsvarotāku ģimenes pienākumu sadalījumu, ECB 2022. gadā pagarināja apmaksāto bērna kopšanas atvaļināju otram vecākam no 10 līdz 20 dienām. Tā publicēja datus par darbinieku un vadītāju valstspiederību, lai palielinātu caurredzamību attiecībā uz svarīgu dažādības aspektu. ECB ierosināja un kopā ar 26 Eiropas Savienības centrālajām bankām un uzraudzības iestādēm parakstīja ECBS un VUM līdztiesības, dažādības un iekļautības hartu.

Nākamais novērtējums balstīsies uz 2024. gada datiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Miltenī-Torstensones (Eszter Miltényi-Torstensson; tālr. +49 171 7695305).

Piezīmes.

  • ECB 2023. gadā atjaunoja EDGE sertifikātu, atspoguļojot ECB turpmāko progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību un tās centienus veicināt ar dzimumu līdztiesību un citiem dažādības aspektiem saistītu intersekcionālu jautājumu risināšanu.
  • Sīkāka informācija par ECB dzimumu dažādības mērķiem pieejama ECB interneta vietnē.
  • Sīkāku informāciju par ECB atalgojuma struktūru sk. nodarbinātības noteikumos.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem