Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB lyčių pusiausvyros tikslai – tarpinis vertinimas

2023 m. kovo 31 d.

  • Moterų, einančių aukščiausio (vyresniosios ir vidutinio lygio vadovybės) ir pradinio (specialistų) lygių pareigas, dalis atitinka tarpinius tikslus.
  • Moterims darbuotojoms pritraukti pasitelkiamos įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, lankstus darbo laikas, stipendijos, mentorystės ir ugdymo programos moterims.
  • Lyčių pusiausvyros strategija yra viena iš ECB įvairovės ir įtraukties skatinimo iniciatyvų.

Europos Centrinis Bankas (ECB) pasiekė savo tarpinius tikslus, susijusius su lyčių pusiausvyra vadovaujamose pareigose, o tai yra itin aktualu kuriant sektinus pavyzdžius ir skatinant mentorystę. Sumažintas atotrūkis aukštesniojo lygio specialisto (F/G kategorijos atlyginimas) bei grupės vadovo (H) lygiuose, toliau dedamos pastangos įdarbinti ir paaukštinti daugiau moterų šiose dviejose kategorijose. Moterų, einančių specialisto lygio (E/F) pareigas, dalis toliau didėjo pagal ECB užsibrėžtus tikslus, o tai padeda išplėsti tolesnių karjeros etapų siekiančių moterų, atitinkančių reikalavimus, grupę.

1 pav.

Moterų dalis, palyginti su tiksliniu dydžiu, 2022 m. pabaigoje

Šaltinis: ECB.

Lyčių pusiausvyros tikslai yra platesnės ECB įvairovės ir įtraukties politikos dalis. Šios politikos tikslas – skatinti įvairovę ir kitais aspektais, pavyzdžiui, rasės ir etninės kilmės, seksualinės orientacijos, amžiaus, pilietybės ir negalios, padedant šešioms įvairovės ir įtraukties aktyvistų grupėms.

„Įvairi ir įtrauki organizacija yra mus supančio pasaulio atspindys“, – sakė ECB Pirmininkė Christine Lagarde. „Gebėjimas priimti vertybes, suformuotas iš įvairių požiūrių, kilmės, išsilavinimo ir tapatybės perspektyvų, kurios praturtins diskusijas ir padės mums priimti tvirtesnius sprendimus visose srityse, rodo organizacijos intelektualinę drąsą“, – pridūrė ji.

Pagal ECB taisykles vienas iš tėvų gali pasiimti 20 savaičių trukmės apmokamas motinystės (tėvystės) / įsivaikinimo atostogas. 2022 m. ECB, siekdamas skatinti didesnę šeiminių pareigų pasidalijimo pusiausvyrą, pailgino (nuo 10 iki 20 dienų) specialias apmokamas atostogas antrajam iš tėvų. Be to, siekdamas didesnio skaidrumo pagrindiniais įvairovės aspektais, ECB paskelbė savo darbuotojų ir vadovų pilietybės duomenis. ECB inicijavo ir kartu su 26 Europos Sąjungos nacionaliniais centriniais bankais ir priežiūros institucijomis pasirašė ECBS ir BPM lygybės, įvairovės ir įtraukties chartiją.

Kitas vertinimas bus grindžiamas 2024 m. duomenimis.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Eszterai Miltényi-Torstensson telefonu +49 171 7695305.

Pastabos

  • Pripažindama tolesnę ECB pažangą lyčių lygybės srityje ir pastangas sprendžiant tarpsektorinius klausimus, susijusius su lyčių lygybe ir kitais įvairovės aspektais, 2023 m. EDGE pakartotinai sertifikavo ECB.
  • Daugiau apie ECB lyčių pusiausvyros tikslus žr. ECB interneto svetainėje.
  • Daugiau apie ECB darbo užmokesčio struktūrą žr. Įdarbinimo sąlygose.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai