Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Cíle ECB v oblasti zastoupení žen a mužů: prozatímní hodnocení

31. března 2023

  • Podíl žen na nejvyšší úrovni (vrcholové a střední vedení) a vstupní úrovni (analytické funkce) v souladu s prozatímními cíli
  • Mezi iniciativy zaměřené na přilákání talentovaných žen patří flexibilní pracovní, stipendijní, mentorské a rozvojové programy pro ženy
  • Strategie ECB v oblasti zastoupení žen a mužů je součástí širšího úsilí ECB o rozmanitost a začleňování

Evropská centrální banka (ECB) dosáhla svých prozatímních cílů v oblasti zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, což je obzvláště důležité pro vytváření vzorů a mentoring. Zúžila mezeru na úrovni odborníků (platová skupina F/G) a vedení týmů (H) a vyvíjí další úsilí o zvýšení náboru a propagace těchto dvou kategorií. Na úrovni analytických pozic (E/F) podíl žen nadále roste v souladu s cíli ECB, což pomáhá rozšířit skupinu žen způsobilých pro další kariérní postup.

Graf 1

Podíl žen v porovnání s cílem do konce roku 2022

Zdroj: ECB.

Cíle v oblasti zastoupení žen a mužů jsou součástí širší politiky ECB týkající se rozmanitosti a začleňování (D&I) s cílem podporovat další aspekty rozmanitosti, jako je rasa/etnický původ, sexuální orientace, věk, státní příslušnost a zdravotní postižení, a to s podporou šesti sítí D&I.

„Rozmanitá a inkluzivní organizace odráží svět kolem nás,“ uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. „Ukazuje to intelektuální odvahu přijmout hodnoty různých perspektiv, původů a identit, které obohatí debatu a povedou nás k významným rozhodnutím ve všech oblastech.“

V ECB má jeden z rodičů nárok na 20 týdnů placené dovolené při narození nebo osvojení dítěte. K posílení větší rovnováhy v dělbě rodinných povinností zvýšila ECB placenou zvláštní dovolenou pro druhého rodiče k narození a osvojení dítěte z 10 na 20 dní. Zveřejnila údaje o státní příslušnosti svých zaměstnanců a vedoucích pracovníků s cílem zvýšit transparentnost ohledně jednoho z klíčových aspektů rozmanitosti. ECB spolu s 26 národními centrálními bankami a orgány dohledu v Evropské unii iniciovala a spolupodepsala chartu ESCB a SSM o rovnosti, diverzitě a inkluzi.

Další hodnocení bude založeno na údajích za rok 2024.

Na dotazy médií odpoví Eszter Miltényi-Torstenssonová, tel.: +49 171 7695305

Poznámky

  • V roce 2023 EDGE znovu certifikovala ECB, přičemž uznala další pokrok ECB na cestě k rovnosti žen a mužů a její úsilí o podporu průřezových otázek týkajících se rovnosti žen a mužů a dalších aspektů rozmanitosti.
  • Více o cílech ECB v oblasti zastoupení žen a mužů lze nalézt na internetových stránkách ECB.
  • Více informací o platové struktuře ECB je k dispozici v pracovním řádu.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média