Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Genderdoelstellingen van de ECB: tussentijdse beoordeling

31 maart 2023

  • Aandeel vrouwen aan de top (in het senior- en middenmanagement) en op instapniveau (analist) in overeenstemming met tussentijdse doelstellingen
  • Initiatieven om vrouwelijk talent aan te trekken zijn onder meer flexibel werken, beurzen, begeleiding en ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen
  • De genderstrategie past in de bredere inspanningen van de ECB op het gebied van diversiteit en inclusie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar tussentijdse genderdoelstellingen voor managers behaald, wat met name van belang is voor het creëren van rolmodellen en mentorschap. De genderkloof bij deskundigen (schaal F/G) en teamleiders (H) is verkleind en we doen verdere inspanningen om meer vrouwen in deze twee categorieën aan te werven en te bevorderen. Op analistniveau (E/F) is het aandeel vrouwen blijven groeien in lijn met onze doelstellingen. Dat zorgt er ook voor dat meer vrouwen in aanmerking komen voor verdere loopbaanstappen.

Grafiek 1

Aandeel vrouwen t.o.v. doelstelling eind 2022

Bron: ECB.

Genderdoelstellingen maken deel uit van ons bredere diversiteits- en inclusiebeleid ter bevordering van andere diversiteitsaspecten, zoals ras/ethniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit en handicap. Dit ondersteunen we door middel van zes diversiteitsnetwerken.

“Een diverse en inclusieve organisatie vormt een afspiegeling van de wereld om ons heen”, aldus ECB-president Christine Lagarde. “Het getuigt van intellectuele moed om de waarde van diverse perspectieven, achtergronden en identiteiten te omarmen. Dit verrijkt het debat en leidt ons tot robuustere beslissingen op elk gebied”, voegt ze eraan toe.

Bij de ECB kan een van beide ouders 20 weken betaald ouderschaps- of adoptieverlof nemen. In 2022 hebben we het betaald bijzonder verlof voor de andere ouder verhoogd van 10 naar 20 dagen, om een beter evenwicht bij de gezinstaken te bevorderen. We hebben nationaliteitsgegevens over onze medewerkers en ons management gepubliceerd om de transparantie over een belangrijk diversiteitsaspect te vergroten. Samen met 26 nationale centrale banken en toezichthouders in de Europese Unie hebben we het handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie van het ESCB en het SSM opgesteld en ondertekend.

De volgende beoordeling zal gebaseerd zijn op gegevens voor 2024.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Eszter Miltényi-Torstensson, tel. +49 171 7695305

Toelichting

  • In 2023 heeft de stichting EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) opnieuw een certificaat verleend aan de ECB, als erkenning van onze verdere vooruitgang op weg naar gendergelijkheid en onze inspanningen ter bevordering van een intersectionele benadering van gendergelijkheid en andere diversiteitsaspecten.
  • Meer informatie over de genderdoelstellingen van de ECB is te vinden op de website van de ECB.
  • Meer informatie over de salarisstructuur van de ECB is te vinden in de arbeidsvoorwaarden
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media