Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB introduceert handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie

26 juli 2022

  • ECB ondertekent systeembreed handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie
  • 27 partijen hebben tot nu toe getekend

Samen met de hoofden van 26 Europese nationale centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag officieel het handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie van het ESCB en het SSM geïntroduceerd.[1] Met hun handtekening verplichten instellingen zich tot intensivering van hun inspanningen om een op respect en waardigheid gebaseerde werkomgeving te bevorderen. Ook zeggen ze toe alle vormen van discriminatie op het werk uit te sluiten.

‘Instellingen met meer diversiteit en inclusiviteit bereiken betere resultaten. Met deze bundeling van krachten komen we weer een stap dichterbij een betere afspiegeling van de diverse samenleving die we dienen,’ aldus president Lagarde.

Met de ondertekening van het handvest bevestigen de deelnemende instellingen de gemeenschappelijke opvatting dat diverse, inclusieve instellingen beter presteren en veerkrachtiger zijn. Het handvest bevat naast gedeelde principes en doelstellingen ook concrete toezeggingen om systeembreed de werkcultuur te verbeteren. Het bevestigt de uitgangspunten dat alle mensen gelijk zijn in rechten en waardigheid en ook dat diverse teams met innovatievere oplossingen komen.

Meer informatie over wat de ECB doet om gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen is te vinden op onze website.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Verena Reith, tel. +49 69 1344 5737.

  1. Het handvest is een openbare, vrijwillige verplichting die alle nationale centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en het Europees bankentoezicht (ook wel aangeduid als het SSM) kunnen aangaan.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media