SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB indfører et charter om lighed, mangfoldighed og inklusion

26. juli 2022

  • ECB undertegner et charter for hele ESCB og SSM for at værne om lighed, mangfoldighed og inklusion
  • 27 underskrivere til dato

I dag lancerede formanden for Den Europæiske Centralbank (ECB) officielt ESCB's & SSM's charter om lighed, mangfoldighed og inklusion. Det skete sammen med cheferne for 26 nationale centralbanker og kompetente nationale myndigheder i EU.[1] Med deres underskrift forpligter de deres institutioner til at fremskynde indsatsen for at fremme et arbejdsmiljø, der er baseret på respekt og værdighed. De forpligter sig også til at sikre, at der ikke er nogen form for forskelsbehandling på deres arbejdsplads.

"Mere mangfoldige og inkluderende institutioner skaber bedre resultater. Ved at forene vores individuelle indsats er vi et skridt nærmere på en bedre afspejling af mangfoldigheden blandt de borgere, vi arbejder for", udtalte ECB's formand Christine Lagarde.

Med undertegnelsen af chartret bekræfter alle deltagende institutioner deres fælles forståelse af, at arbejdspladser med mangfoldighed og inklusion styrker de respektive institutioners resultater og resiliens. Chartret fastsætter fælles principper og mål og konkrete forpligtelser, som skal forbedre arbejdskulturen i hele ESCB og SSM. Det værner om principperne om, at alle mennesker har de samme rettigheder og den samme værdighed, og at teams med mangfoldighed skaber mere innovative løsninger.

Der er flere oplysninger om ECB's arbejde for at fremme lighed, mangfoldighed og inklusion på ECB's websted.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Verena Reith, tlf.: +49 69 1344 5737.

  1. Chartret er en offentlig og frivillig forpligtelse, som er åben for undertegnelse af nationale centralbanker og kompetente nationale myndigheder i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og det europæiske banktilsyn, også kendt som Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt