Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB lanserar en stadga om jämställdhet, mångfald och inkludering

26 juli 2022

  • ECB skriver under systemövergripande stadga för jämställdhet, mångfald och inkludering
  • Hittills har 27 parter undertecknat stadgan

Idag lanserade ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), tillsammans med 26 chefer för europeiska nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter, officiellt ECBS och SSM:s stadga.[1] De undertecknande parterna förbinder sig att deras institutioner ska påskynda arbetet för att främja arbetsmiljöer baserade på respekt och värdighet. De åtar sig också att säkerställa att arbetsplatserna är fria från alla former av diskriminering.

”Institutioner med mer mångfald och inkludering uppnår bättre resultat. Genom att förena våra individuella ansträngningar är vi ett steg närmare att bättre kunna reflektera över mångfalden hos de människor vi arbetar för”, sade ordförande Christine Lagarde.

Genom att underteckna stadgan bekräftar alla deltagande institutioner att de är övertygade om att arbetsplatser med mångfald och inkludering får bättre resultat och resiliens. I stadgan fastställs gemensamma principer och mål samt konkreta åtaganden för bättre arbetskultur på systemövergripande nivå. Genom stadgan upprätthålls också principen om att alla människor har samma rättigheter och värdighet och att heterogena grupper producerar mer innovativa lösningar.

Mer information om ECB:s arbete för att främja jämställdhet, mångfald och inkludering hittas på ECB:s webbplats.

Frågor från media kan riktas till Verena Reith, tfn.: +49 69 1344 5737.

  1. Stadgan är ett offentligt och frivilligt åtagande som kan undertecknas av nationella centralbanker och nationella behöriga myndigheter inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska banktillsynen, även kallat Gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media