Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC wprowadza Kartę na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego

26 lipca 2022

  • EBC przystępuje do ogólnosystemowej Karty na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego.
  • Obecnie podpisało ją 27 sygnatariuszy.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz szefowie 26 europejskich krajowych banków centralnych i właściwych organów krajowych oficjalnie wprowadzili dziś Kartę ESBC i SSM na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego[1]. Sygnatariusze zobowiązują się, że prowadzone przez nich instytucje wzmogą działania na rzecz promowania szacunku i godności w środowisku pracy. Podejmują się także wyeliminowania ze swoich miejsc pracy wszelkich form dyskryminacji.

„Dzięki większej różnorodności i szerszemu włączeniu instytucje mogą osiągać lepsze wyniki. Połączenie indywidualnych wysiłków sprawi, że będziemy o krok bliżej lepszego odzwierciedlenia różnorodności społeczeństwa, któremu służymy”, powiedziała prezes EBC Christine Lagarde.

Instytucje przystępujące do tej karty potwierdzają jednolite stanowisko, że zróżnicowane i włączające środowisko pracy sprzyja ich większej efektywności i odporności. Karta określa spójne zasady, wspólne cele i konkretne zobowiązania na rzecz ogólnosystemowej poprawy kultury pracy. Opiera się na ideach, że wszyscy ludzie są równi pod względem praw i godności oraz że zróżnicowane zespoły potrafią tworzyć bardziej innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji o działaniach EBC na rzecz równości, różnorodności i włączenia społecznego można znaleźć na jego stronie internetowej.

Kontakt z mediami: Verena Reith, tel.: +49 69 1344 5737.

  1. Karta jest publiczną i dobrowolną deklaracją, do której mogą przystąpić krajowe banki centralne i właściwe organy krajowe należące do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i europejskiego systemu nadzoru bankowego, czyli Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami