Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP võttis vastu võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise harta

26. juuli 2022

  • EKP allkirjastas süsteemiülese harta võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise kaitseks.
  • Seni on allkirja andnuid 27.

Täna võttis Euroopa Keskpanga (EKP) president koos 26 Euroopa riigi keskpanga ja riikliku pädeva asutuse juhiga ametlikult vastu EKPSi ja ühtse järelevalvemehhanismi võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise harta.[1] Allakirjutanud võtavad oma asutuse nimel kohustuse kiirendada jõupingutusi austusele ja väärikusele tugineva töökeskkonna edendamiseks. Samuti kohustutakse tagama, et töökohad on vabad mis tahes vormis diskrimineerimisest.

„Mitmekesisemad ja kaasavad asutused saavutavad paremaid tulemusi. Tehes ühiseid jõupingutusi, jõuame lähemale sellele, et peegeldada tõhusamalt nende kodanike mitmekesisust, keda me teenime,” sõnas EKP president Christine Lagarde.

Harta allkirjastamisega kinnitavad kõik osalevad asutused ühist arusaama, et mitmekesised ja kaasavad töökohad suurendavad asutuste vastupanuvõimet ja parandavad töötulemusi. Hartas sätestatakse ühised põhimõtted ja eesmärgid ning konkreetsed kohustused töökultuuri tõhustamiseks kogu süsteemi tasandil. Harta toetub põhimõtetele, et kõik inimesed on väärikuse ja õiguste poolest võrdsed ning mitmekesised meeskonnad loovad uuenduslikumaid lahendusi.

Lähemat teavet EKP töö kohta võrdõiguslikkuse, mitmekesisuse ja kaasamise edendamisel leiab EKP veebilehelt.

Meediakanalite küsimustele vastab Verena Reith (tel: +49 172 1344 5737).

  1. Harta on avalik ja vabatahtlik kohustus, mis on avatud allkirjastamiseks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja Euroopa pangandusjärelevalve ehk ühtse järelevalvemehhanismi riikide keskpankadele ning riiklikele pädevatele asutustele.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid