Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB chartát vezetett be az egyenlőségről, sokféleségről és befogadásról

2022. július 26.

  • Az EKB aláírta az egyenlőséget, sokféleséget és befogadást támogató, rendszerszintű chartát
  • A chartát eddig 27-en írták alá

A mai napon az Európai Központi Bank (EKB) elnöke 26 európai nemzeti központi bank és illetékes nemzeti hatóság vezetőjével együtt hivatalosan bemutatta a KBER és az SSM egyenlőségi, sokféleségi és befogadási chartáját.[1] Az aláíró felek kötelezik az általuk vezetett intézményt, hogy fokozza a tiszteleten és méltóságon alapuló munkakörnyezet előmozdítására tett erőfeszítéseket. Emellett vállalják, hogy biztosítják a munkahelyek hátrányos megkülönböztetéstől való mentességét.

„A sokszínűbb és befogadóbb intézmények eredményesebben működnek. Egyéni erőfeszítéseinket egyesítve egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy jobban tükrözzük az általunk szolgált polgárok sokféleségét” – mondta Christine Lagarde elnök.

A charta aláírásával az összes részt vevő intézmény megerősíti azt a közös meggyőződést, hogy a sokszínű és befogadó munkahely fokozza az adott intézmény teljesítményét és alkalmazkodóképességét. A charta közös elveket és célokat, konkrét kötelezettségvállalásokat határoz meg a munkahelyi kultúra rendszerszintű javításához. Azt az elvet hirdeti, hogy minden ember egyenlő a jogai és méltósága tekintetében, és hogy a változatos összetételű csoportok innovatívabb megoldásokat teremtenek meg.

Az EKB-nak az egyenlőség, a sokféleség és a befogadás előmozdítása iránti erőfeszítéseiről az EKB honlapján található bővebb információ.

A média képviselői további tájékoztatásért szíveskedjenek Verena Reith-hez fordulni a +49 69 1344 5737-es telefonszámon.

  1. A charta nyilvános és önkéntes kötelességvállalás, amelyet szabadon aláírhatnak a Központi Bankok Európai Rendszerében (KBER) és az európai bankfelügyeletben – más néven az egységes felügyeleti mechanizmusban (SSM) – részt vevő nemzeti központi bankok és illetékes nemzeti hatóságok.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok