Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB podpísala chartu za rovnosť, diverzitu a inklúziu

26. júla 2022

  • ECB podpísala celosystémovú chartu za rovnosť, diverzitu a inklúziu.
  • Charta má k dnešnému dňu 27 signatárov.

Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) dnes spolu s vedúcimi predstaviteľmi 26 európskych národných centrálnych bánk a vnútroštátnych orgánov dohľadu oficiálne predstavila Chartu ESCB a SSM za rovnosť, diverzitu a inklúziu.[1] Signatári svoje inštitúcie zaväzujú zintenzívniť ich snahu o podporu pracovného prostredia, ktoré vychádza z rešpektu a dôstojnosti. Zároveň sa zaväzujú, že zabezpečia pracovné prostredie, v ktorom nedochádza k žiadnym formám diskriminácie.

„Rozmanitejšie a inkluzívnejšie inštitúcie majú lepšie výsledky. Spojením našich snáh sa dostaneme o krok bližšie k schopnosti lepšie prihliadať na diverzitu občanov, ktorým slúžime,“ uviedla prezidentka Lagardová.

Podpísaním charty všetky zúčastnené inštitúcie potvrdzujú svoje spoločné stanovisko, že rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie zvyšuje ich výkonnosť a odolnosť. Charta stanovuje jednotné zásady, spoločné ciele a konkrétne záväzky s cieľom zlepšiť pracovnú kultúru na úrovni celého systému. Vychádza zo zásad, že všetci ľudia majú rovnaké práva a dôstojnosť, a že rôznorodé tímy prinášajú inovatívnejšie riešenia.

Podrobnejšie informácie o snahe ECB podporovať rovnosť, diverzitu a inklúziu sú na jej internetovej stránke.

Kontaktná osoba pre médiá: Verena Reith, Tel: +49 69 1344 5737.

  1. Charta predstavuje verejný a dobrovoľný záväzok, ku ktorému sa môžu prihlásiť národné centrálne banky a príslušné vnútroštátne orgány patriace do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskeho bankového dohľadu, známeho ako jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá