Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ въвежда харта за равенство, многообразие и приобщаване

26 юли 2022 г.

  • ЕЦБ подписва харта за равенство, многообразие и приобщаване, приложима за цялата система
  • Подписана до момента от 27 страни

Днес председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) официално представи хартата на ЕСЦБ и ЕНМ за равенство, многообразие и приобщаване заедно с ръководителите на 26 европейски национални централни банки и национални компетентни органи.[1] Подписалите страни обвързват своите институции със задължението да удвоят усилията за насърчаване на работна среда, ръководена от принципите на уважение и зачитане на човешкото достойнство. Те се ангажират също така да не допускат никаква дискриминация на работното място.

„Институциите с по-многообразен и приобщаващ облик имат по-добри резултати. Като обединяваме индивидуалните си усилия в тази посока, правим крачка напред към по-правдиво отразяване на многоликите общности, на които служим“, заяви председателят Кристин Лагард.

С подписването на хартата всички участващи институции потвърждават общото си разбиране, че многообразните и приобщаващи работни места повишават резултатите и устойчивостта на институциите. В хартата са изложени общите ни принципи, цели и конкретни ангажименти за подобряване на служебната култура в цялата система. Тя се опира на принципа, че всички хора са равни по права и достойнство и че разнородните екипи стигат до по-иновативни решения.

На уебсайта на ЕЦБ ще намерите повече информация за усилията на банката да стимулира равенството, многообразието и приобщаването.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Верена Рейт, тел.: +49 69 1344 5737.

  1. Хартата е публичен и доброволен ангажимент, който могат да подпишат националните централни банки и националните компетентни органи в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и европейския банков надзор, известен също като единен надзорен механизъм (ЕНМ).

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите