Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Priebežné hodnotenie plnenia cieľov ECB v oblasti rodovej rovnosti

31. marca 2023

  • Podiel žien na vrcholových pozíciách (vyšší a stredný manažment) a na vstupných pozíciách (analytik/analytička) je v súlade s priebežnými cieľmi.
  • Medzi iniciatívami na prilákanie ženského talentu je flexibilný pracovný čas, štipendium, mentorstvo a programy rozvoja pre ženy.
  • Rodová stratégia je súčasťou širších snáh ECB v oblasti diverzity a inklúzie.

Európska centrálna banka (ECB) dosiahla svoje priebežné rodové ciele stanovené na úrovni manažmentu, čo je mimoriadne dôležité z hľadiska uplatňovania vzorov a mentorstva. Na odborných pozíciách (platová trieda F/G) a pozíciách vedúcich tímov (platová trieda H) dosiahla zníženie nepomeru, pričom pokračuje v snahe o zvýšenie náboru a podporu kariérneho postupu v týchto dvoch kategóriách. Na analytických pozíciách (E/F) podiel žien pokračoval v raste v súlade s cieľmi ECB, čo pomáha zvýšiť dostupnosť žien s možnosťou ďalšieho kariérneho postupu.

Graf 1

Podiel žien ku koncu roka 2022 v porovnaní s cieľom

Zdroj: ECB.

Rodové ciele sú súčasťou širšej stratégie ECB v oblasti diverzity a inklúzie (D&I) na podporu ďalších aspektov diverzity vrátane rasy/etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, veku, národnosti a zdravotného postihnutia, s podporou šiestich sietí D&I.

„Rozmanitá a inkluzívna organizácia odráža svet okolo nás,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Vyjadruje intelektuálnu odvahu akceptovať hodnoty rozličných hľadísk, pozadí a identít, ktoré obohatia diskusiu a povedú nás k lepšie podloženým rozhodnutiam vo všetkých oblastiach,“ dodala.

V ECB má jeden z rodičov nárok na 20 týždňov platenej materskej/adopčnej dovolenky. V roku 2022 ECB zvýšila počet dní platenej mimoriadnej dovolenky pre druhého rodiča z 10 na 20 dní s cieľom podporiť rovnomernejšie rozloženie rodičovských povinností. Na zvýšenie transparentnosti v prípade jedného z hlavných aspektov diverzity zverejnila údaje o národnostnom zložení svojich zamestnancov a manažmentu. Spolu s 26 národnými centrálnymi bankami a orgánmi dohľadu krajín Európskej únie bola ECB iniciátorom a signatárom Charty ESCB a SSM za rovnosť, diverzitu a inklúziu.

Ďalšie hodnotenie bude vychádzať z údajov za rok 2024.

Kontaktná osoba pre médiá: Eszter Miltényi-Torstensson, tel.: +49 171 7695305

Poznámky

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá