Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Στόχοι της ΕΚΤ για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων: ενδιάμεση αξιολόγηση

31 Μαρτίου 2023

  • Το ποσοστό των γυναικών στην ανώτατη βαθμίδα (ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη) και στην κατώτατη βαθμίδα (αναλυτές) συμφωνεί με τους ενδιάμεσους στόχους.
  • Οι πρωτοβουλίες για την προσέλκυση ταλαντούχων γυναικών περιλαμβάνουν ευέλικτες μορφές εργασίας καθώς και προγράμματα υποτροφιών, καθοδήγησης και εξέλιξης για τις γυναίκες.
  • Η στρατηγική για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΚΤ για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους της σε ό,τι αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο διοικητικών στελεχών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δημιουργία προτύπων ρόλων και την καθοδήγηση. Έχει γεφυρώσει τα κενά στη βαθμίδα εμπειρογνωμόνων (μισθολογικό κλιμάκιο F/G) και στη βαθμίδα προϊσταμένων ομάδων (μισθολογικό κλιμάκιο H) και καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση των προσλήψεων και των προαγωγών στις δύο αυτές κατηγορίες. Στη βαθμίδα αναλυτών (μισθολογικό κλιμάκιο E/F), το ποσοστό των γυναικών συνέχισε να αυξάνεται σύμφωνα με τους στόχους της ΕΚΤ, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη διεύρυνση της ομάδας των γυναικών που πληρούν τα κριτήρια για περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη.

Διάγραμμα 1

Ποσοστό γυναικών έναντι του στόχου μέχρι το τέλος του 2022

Πηγή: ΕΚΤ.

Οι στόχοι ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων αποτελούν μέρος της ευρύτερης πολιτικής της ΕΚΤ για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Η πολιτική αυτή αποβλέπει στην προώθηση άλλων πτυχών της διαφορετικότητας, όπως η φυλή/η εθνότητα, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ηλικία, η εθνικότητα και η αναπηρία, και υποστηρίζεται από έξι δίκτυα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

«Ένας οργανισμός με πολυσυλλεκτικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα αντικατοπτρίζει τον κόσμο γύρω μας», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde. «Δείχνει ότι έχει το πνευματικό θάρρος να ενστερνίζεται τις αξίες που διέπουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, τις καταβολές και τις ταυτότητες οι οποίες θα εμπλουτίσουν τον διάλογο και θα μας οδηγήσουν στη λήψη αρτιότερων αποφάσεων σε όλους τους τομείς», πρόσθεσε.

Στην ΕΚΤ, η διάρκεια της άδειας μητρότητας/υιοθεσίας που δικαιούται μετ’ αποδοχών ένας γονέας είναι 20 εβδομάδες. Το 2022, η ΕΚΤ αύξησε την ειδική άδεια μετ’ αποδοχών για τον άλλο γονέα από 10 σε 20 ημέρες προκειμένου να ενισχύσει την ισορροπία των οικογενειακών ευθυνών. Δημοσίευσε αριθμητικά στοιχεία για την εθνικότητα των μελών του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της, με σκοπό να αυξήσει τη διαφάνεια για μια βασική έκφανση της διαφορετικότητας. Η ΕΚΤ δημιούργησε και συνυπέγραψε τον Χάρτη του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μαζί με 26 εθνικές κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επόμενη αξιολόγηση θα βασιστεί σε δεδομένα για το 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Eszter Miltényi-Torstensson, τηλ.: +49 171 7695305

Σημειώσεις

  • Το 2023 το ίδρυμα EDGE χορήγησε εκ νέου πιστοποίηση στην ΕΚΤ, αναγνωρίζοντας την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΚΤ προς την ισότητα των φύλων καθώς και τις προσπάθειές της για την προώθηση διατομεακών ζητημάτων σχετικά με την ισότητα των φύλων και άλλων πτυχών της διαφορετικότητας.
  • Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους της ΕΚΤ όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
  • Περισσότερες πληροφορίες για τη μισθολογική δομή της ΕΚΤ διατίθενται στους όρους απασχόλησης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου