Utgivning och cirkulation

Rättsligt sett får både ECB och de nationella centralbankerna i de deltagande länderna ge ut eurosedlar. I praktiken är det bara de nationella centralbankerna som ger ut och drar in eurosedlar (och mynt). ECB har inte någon avdelning för kontanter och utför inga kontanttransaktioner. När det gäller euromynt, är det euroländerna som är de rättsliga utgivarna. Europeiska kommissionen koordinerar alla myntfrågor på euroområdesnivå. För mer information, se Europeiska kommissionens webbplats.

ECB:s och de nationella centralbankernas ansvarsområden

ECB är ansvarig för att övervaka de nationella centralbankernas verksamhet och för att ta initiativ till ytterligare harmoniseringar av kontanttjänster inom euroområdet, medan de nationella centralbankerna är ansvariga för att deras nationella system för kontantutgivning fungerar. De nationella centralbankerna sätter sedlar och mynt i omlopp via banksystemet och i mindre omfattning via detaljhandeln. ECB kan inte utföra detta arbete eftersom den inte har de tekniska möjligheterna (distributionsenheter, enheter för sedelhantering, bankvalv osv.).