Išleidimas į apyvartą

Teisiškai teisę leisti eurų banknotus turi ir ECB, ir euro zonos šalių centriniai bankai, tačiau faktiškai eurų banknotus (ir monetas) leidžia ir iš apyvartos išima tik nacionaliniai centriniai bankai. ECB nevykdo nei kasos, nei grynųjų pinigų operacijų ir jose nedalyvauja. Eurų monetas leidžia euro zonos šalys. Visus su monetomis susijusius klausimus euro zonos lygiu koordinuoja Europos Komisija. Daugiau informacijos apie tai ieškokite Europos Komisijos interneto svetainėje.

ECB ir nacionalinių centrinių bankų atsakomybės sritys

ECB prižiūri nacionalinių centrinių bankų veiklą ir skatina tolesnį grynųjų pinigų paslaugų vienodinimą euro zonoje, o nacionaliniai centriniai bankai yra atsakingi už savo šalių grynųjų pinigų platinimo sistemas. Nacionaliniai centriniai bankai leidžia banknotus ir monetas į apyvartą per bankų sistemą ir, šiek tiek mažesniu mastu, per mažmeninės prekybos sistemą. ECB šių operacijų negali atlikti, nes neturi specialių techninių padalinių (banknotų skirstymo ir tvarkymo padalinių, saugyklų ir kt.).