Udstedelse og cirkulation

Juridisk set har både ECB og eurolandenes centralbanker ret til at udstede eurosedler. I praksis er det kun de nationale centralbanker, der fysisk udsteder og inddrager eurosedler (og -mønter). ECB har ikke nogen hovedkasse og deltager ikke i kontanttransaktioner. For euromønternes vedkommende er den lovbestemte udsteder det enkelte euroland. Europa-Kommissionen koordinerer alle møntspørgsmål på euroområdeplan. For yderligere oplysninger, se Europa-Kommissionens websted.

ECB og de nationale centralbankers ansvarsområder

ECB er ansvarlig for at føre tilsyn med de nationale centralbankers aktiviteter samt for at tage initiativ til yderligere harmonisering af kontanttjenesterne inden for euroområdet, mens de nationale centralbanker er ansvarlige for, at deres nationale kontantforsyningssystemer fungerer. De nationale centralbanker har udstyret til at sætte pengesedler og -mønter i omløb via banksystemet og i begrænset omfang via detailhandelen. Da ECB ingen tekniske afdelinger (som fx distributionsafdeling, seddelhåndterings- og boksanlæg) har, kan banken ikke udføre disse opgaver.