Ħruġ u ċirkolazzjoni

Legalment kemm il-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll il-banek ċentrali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro għandhom id-dritt joħorġu l-karti tal-euro. Fil-prattika huma l-banek ċentrali nazzjonali biss li fiżikament joħorġu u jirtiraw il-karti (u l-muniti) tal-euro. Il-Bank Ċentrali Ewropew m’għandux uffiċċju tal-flus kontanti u ma jużahomx fl-operazzjonijiet tiegħu. Fejn jidħlu l-muniti tal-euro l-entitajiet legali li joħorġuhom huma l-pajjiżi taż-żona tal-euro. Il-Kummissjoni Ewropea tikkoordina kulma għandu x’jaqsam mal-muniti fiż-żona tal-euro. Għal aktar tagħrif ara il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

Responsabbiltajiet tal-BĊE u tal-banek ċentrali nazzjonali

Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa responsabbli għas-sorveljanza tal-attivitajiet tal-banek ċentrali nazzjonali u għat-tkattir tal-armonizzazzjoni tas-servizzi tal-flus kontanti fiż-żona tal-euro, filwaqt li l-banek ċentrali nazzjonali huma responsabbli għat-tħaddim tas-sistemi nazzjonali tat-tqassim tal-flus kontanti. Il-banek ċentrali nazzjonali joħorġu l-karti tal-flus u l-muniti għaċ-ċirkolazzjoni permezz tas-sistema bankarja u, b’mod iżjed limitat, bis-saħħa tal-kummerċ normali. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax iwettaq dawn l-operazzjonijiet minħabba li, fost l-oħrajn, la għandu dipartimenti tekniċi, bħal taqsimiet tat-tqassim u l-ipproċessar tal-karti tal-flus, u lanqas kmamar tas-sigurtà.