Emisija un apgrozība

Juridiski gan ECB, gan euro zonas valstu centrālajām bankām ir tiesības emitēt euro banknotes. Praksē euro banknotes (kā arī monētas) fiziski emitē un izņem no apgrozības tikai nacionālās centrālās bankas. ECB nav kases, un tā neveic nekādas skaidrās naudas operācijas. Euro monētu likumīgie emitenti ir euro zonas valstis. Euro zonā visus ar monētām saistītos jautājumus koordinē Eiropas Komisija. Sīkāku informāciju sk. Eiropas Komisijas interneta lapā.

ECB un nacionālo centrālo banku pienākumi

ECB ir atbildīga par nacionālo centrālo banku (NCB) darbības pārraudzību un tālākas skaidrās naudas pakalpojumu saskaņošanas uzsākšanu euro zonā, savukārt NCB ir atbildīgas par savas valsts skaidrās naudas sadales sistēmu funkcionēšanu. NCB ar banku sistēmas un – mazākā mērā – ar mazumtirdzniecības tīkla starpniecību laiž apgrozībā banknotes un monētas. ECB nevar veikt šādas operācijas, jo tai nav savu tehnisko nodaļu (sadales struktūrvienību, banknošu apstrādes struktūrvienību, seifu utt.).