Emiteerimine ja ringlus

Europangatähtede emiteerimise juriidiline õigus on nii EKP-l kui ka euroala liikmesriikide keskpankadel. Tegelikult emiteerivad pangatähti (ja münte) ning kõrvaldavad neid käibelt üksnes riikide keskpangad. EKP-l puudub sularahakassa ning ta ei osale sularahatehingutes. Euromüntide emiteerimise juriidiline õigus kuulub euroala liikmesriikidele. Euroala tasandil kooskõlastab müntide emiteerimisega seotud küsimusi Euroopa Komisjon. Täpsemat teavet vaataEuroopa Komisjoni veebilehelt.

EKP ja riikide keskpankade vastutus

EKP vastutab riikide keskpankade tegevuse ülevaatamise eest ning algatuste eest euroalal pakutavate sularahateenuste edasiseks ühtlustamiseks, kuid sularahajaotussüsteemide toimimise peavad tagama riikide keskpangad. Riikide keskpangad lasevad pangatähti ja münte ringlusse pangasüsteemi ja vähemal määral ka jaekaubanduse kaudu. Seda ei saa teha EKP, kuna tal puudub vajalik tehniline infrastruktuur (jaotusüksused, pangatähtede töötlemisüksused, varahoidlad jne).