Emisia a obeh

Z právneho hľadiska môže eurové bankovky vydávať ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny. V praxi však eurové bankovky (a eurové mince) fyzicky emitujú a sťahujú z obehu len národné centrálne banky. ECB nemá k dispozícii pokladňu a nezapája sa do žiadnych hotovostných operácií. Čo sa týka mincí, ich zákonnými emitentmi sú krajiny eurozóny. Činnosti týkajúce sa mincí koordinuje na úrovni eurozóny Európska komisia. Ďalšie informácie sú na stránke Európskej komisie.

Úlohy ECB a národných centrálnych bánk

ECB zodpovedá za dohľad nad činnosťou národných centrálnych bánk a za návrh opatrení na ďalšiu harmonizáciu. Zodpovednosť za fungovanie systémov distribúcie peňazí v jednotlivých krajinách nesú príslušné národné centrálne banky. Národné centrálne banky uvádzajú bankovky a mince do obehu prostredníctvom bankového systému a v menšom rozsahu aj prostredníctvom maloobchodu. ECB tieto operácie vykonávať nemôže, pretože na to nemá vlastné technické vybavenie (distribúciu, spracovanie bankoviek, trezory atď.).