Emisja i obieg

Formalnie prawo do emisji banknotów euro przysługuje zarówno Europejskiemu Bankowi Centralnemu, jak i krajowym bankom centralnym strefy euro. W praktyce jedynie krajowe banki centralne fizycznie wprowadzają do obiegu banknoty (i monety) euro oraz je wycofują. Sam EBC nie prowadzi operacji gotówkowych i nie ma wydziału kasowego. Co do monet, koordynacją wszystkich działań w tym zakresie zajmuje się Komisja Europejska, a ich prawnymi emitentami są kraje strefy euro. Dodatkowe informacje – zob. serwis internetowy Komisji Europejskiej.

Kompetencje EBC i krajowych banków centralnych

Europejski Bank Centralny nadzoruje działania krajowych banków centralnych oraz inicjuje prace na rzecz harmonizacji obsługi obiegu gotówki, natomiast krajowe banki centralne odpowiadają za funkcjonowanie systemów dystrybucji pieniądza we własnych krajach. Banknoty i monety są wprowadzane do obiegu przez krajowe banki centralne za pośrednictwem systemu bankowego oraz – w mniejszym stopniu – sektora detalicznego. Sam EBC nie może prowadzić takich działań, gdyż nie ma własnego zaplecza technicznego (jednostek dystrybucyjnych, obsługi banknotów, sejfów itp.).