Emise a oběh bankovek

Právo vydávat eurobankovky má ECB i národní centrální banky členských zemí eurozóny. V praxi se ale o fyzické uvádění bankovek (a mincí) do oběhu a o jejich stahování z oběhu starají pouze národní centrální banky. ECB nemá k dispozici hotovostní přepážky a neúčastní se ani žádných pokladních operací. Pokud jde o euromince, jsou jejich zákonnými emitenty členské státy eurozóny. Činnosti týkající se mincí koordinuje na úrovni eurozóny Evropská komise. Další informace získáte na internetových stránkách Evropské komise.

Povinnosti ECB a národních centrálních bank

ECB odpovídá za dohled nad činností národních centrálních bank a zavádí opatření, kterými se hotovostní služby v eurozóně dále harmonizují. Národní centrální banky pak odpovídají za fungování příslušného národního systému distribuce peněz, dále uvádějí bankovky a mince do oběhu prostřednictvím bankovního systému a v menším rozsahu také prostřednictvím maloobchodu. ECB tyto operace provádět nemůže, protože nemá své vlastní technické zázemí (distribuce, zpracování bankovek, úschova bankovek apod.).