Menu

Emiterea și circulația bancnotelor euro

BCE și băncile centrale ale țărilor din zona euro dețin dreptul legal de a emite bancnote euro. În practică, numai băncile centrale naționale (BCN) emit și retrag efectiv bancnotele (și monedele) euro. BCE nu are casierie și nu manipulează numerar în niciun mod. În ceea ce privește monedele euro, emitenții oficiali sunt țările din zona euro. Comisia Europeană coordonează toate aspectele referitoare la monede în zona euro. Pentru informații suplimentare, consultați website-ul Comisiei Europene.

BCE supraveghează activitățile BCN și promovează continuarea procesului de armonizare a serviciilor cu numerar în zona euro, în timp ce BCN asigură funcționarea adecvată a sistemelor naționale de distribuție a numerarului. Acestea pun în circulație monedele și bancnotele prin intermediul sistemului bancar și, într-o măsură mai mică, prin cel al comerțului cu amănuntul. BCE nu poate efectua aceste operațiuni, deoarece nu dispune nici de funcțiile, nici de facilitățile necesare (centre de distribuție, unități de procesare a bancnotelor, seifuri etc.).

Numărul de bancnote aflate în circulație a crescut constant de la introducerea euro. Bancnotele cu valoare mică și medie sunt cel mai des utilizate pentru plăți zilnice. Bancnotele cu valoare mai mare sunt utilizate, în principal, ca mijloc de tezaurizare și pentru achiziții costisitoare.

Pentru informații privind volumele cupiurilor de bancnote (și ale monedelor) în circulație în zona euro, consultați secțiunea de statistică.

Circulația în afara zonei euro

Bancnotele euro nu sunt utilizate exclusiv de rezidenții zonei euro. Euro este o monedă internațională, prin urmare unele bancnote euro ajung și rămân în afara zonei euro. Se estimează că, în termeni valorici, între 20% și 25% din bancnotele euro aflate în circulație sunt deținute în afara zonei euro, cu precădere în țările învecinate. Cererea de bancnote euro a cunoscut o creștere vertiginoasă, îndeosebi în țările din Europa de Est care nu sunt state membre ale UE, odată cu declanșarea crizei financiare în anul 2008, când monedele naționale s-au depreciat în raport cu euro. Aceste bancnote rămân în circulație, ceea ce indică faptul că sunt în continuare deținute de nerezidenți ai zonei euro.

Circuitul numerarului

Bancnotele urmează un circuit specific la nivelul economiei. Băncile centrale emit bancnote pentru băncile comerciale, acestea din urmă eliberându-le ulterior prin intermediul distribuitoarelor automate de numerar. Populația le cheltuiește în magazine, la piață și în alte locuri, bancnotele fiind depozitate de comercianți și alți agenți economici la băncile cu care aceștia lucrează. Ulterior, băncile și alți agenți profesioniști care operează cu numerar trimit bancnotele înapoi la banca centrală respectivă sau le repun în circulație după ce verifică dacă acestea sunt autentice și dacă starea lor este corespunzătoare pentru a fi puse în circulație. Filmul nostru prezintă întreaga poveste:

Organizarea circuitului de aprovizionare cu numerar diferă de la o țară la alta și depinde de factori precum:

  • structura băncii centrale, inclusiv rețeaua de sucursale a acesteia;
  • băncile comerciale și rețelele teritoriale ale acestora;
  • cadrul juridic;
  • obiceiurile de plată ale publicului;
  • infrastructura companiilor de transport valori care desfășoară activitate pe piață; și
  • geografia, istoria și tradițiile fiecărei țări.

În pofida acestor diferențe, obiectivul Eurosistemului este în continuare acela de a asigura o mai mare convergență a serviciilor cu numerar oferite de băncile centrale din zona euro. Sunt consultate părțile interesate, precum băncile comerciale, companiile de transport valori și alți agenți profesioniști care operează cu numerar, atât la nivel național, cât și la nivel european. Un grad mai ridicat de armonizare și integrare le va permite acestora să obțină avantaje mai mari din utilizarea monedei unice.

Pentru informaţii suplimentare, consultați Raportul anual al BCE.

Calitate corespunzătoare sau necorespunzătoare?

Autenticitatea și un nivel înalt de calitate a bancnotelor reprezintă condiții sine qua non pentru ca utilizatorii să aibă încredere în acestea. Prin urmare, BCN din zona euro utilizează aparate complet automate de procesare a bancnotelor pentru a asigura că acestea sunt autentice și într-o stare suficient de bună pentru a fi repuse în circulație.