Emisiune și punere în circulație

Din punct de vedere juridic, atât BCE, cât și băncile centrale ale ţărilor din zona euro deţin dreptul de a emite bancnote euro. În practică, numai băncile centrale naţionale emit și retrag efectiv bancnote (și monede) euro. BCE nu are casierie și nu efectuează operaţiuni cu numerar. În ceea ce privește monedele euro, emitenţii oficiali sunt ţările din zona euro. Comisia Europeană coordonează toate aspectele referitoare la monede în zona euro. Pentru mai multe informaţii, a se vedea website-ul Comisiei Europene.

Responsabilităţile BCE și ale băncilor centrale naţionale

BCE are responsabilitatea de a supraveghea activităţile băncilor centrale naţionale (BCN) și de a adopta măsuri pentru a promova o mai bună armonizare a serviciilor cu numerar în zona euro, iar BCN sunt responsabile de funcţionarea sistemelor naţionale de distribuire a numerarului. BCN pun în circulaţie monedele și bancnotele prin intermediul sistemului bancar și, într-o măsură mai mică, prin cel al comerţului cu amănuntul. BCE nu poate efectua aceste operaţiuni, deoarece nu dispune de departamente tehnice proprii (centre de distribuţie, unităţi de procesare a bancnotelor, seifuri etc.).