Menu

Етап на предварително планиране

Уточняване

Модел, изглед от север

Модел, изглед от север

© Markus Pillhofer

На 20 февруари 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) представи резултатите от етапа на предварително планиране, през който архитектите направиха изменения в проектопредложението за новата сграда въз основа на постигнатото през етапа на оптимизиране. Етапът на предварително планиране подготви етапа на подробно планиране.

Подобрения

Модел, изглед от североизток

Модел, изглед от североизток

© Markus Pillhofer

  • Небостъргачът и порталният блок, който свързва Гросмарктхале с небостъргача, бяха преместени леко на запад, над частта от сградата, изградена отново след Втората световна война.
  • В съответствие с изискванията на органите, отговарящи за запазване на историческото наследство, характерната фасада, представляваща бетонна решетка, трябваше да остане непроменена.
  • Предвидените функции на Гросмарктхале бяха променени въз основа на изискванията за функционалност и за опазване на историческото наследство.
  • Подобрена беше енергийната ефективност на фасадата на небостъргача чрез повишаване на нейните слънцезащитни характеристики.
  • Парковото пространство около сградата също бе променено във връзка с интегрирането на изискванията за сигурност на ЕЦБ във външната среда.