Menu

Opracowanie planów wstępnych

Uszczegółowienie

Model, widok od północy

Model, widok od północy

© Markus Pillhofer

20 lutego 2007 r. Europejski Bank Centralny zaprezentował rezultaty planowania wstępnego, w ramach którego biuro architektoniczne zmodyfikowało projekt koncepcyjny nowej siedziby na podstawie wyników etapu optymalizacji. Po opracowaniu planów wstępnych można było przystąpić do planowania szczegółowego.

Zmiany

Model, widok od północnego wschodu

Model, widok od północnego wschodu

© Markus Pillhofer

  • Sam wysokościowiec oraz budynek wejściowy łączący go z Grossmarkthalle przesunięto nieznacznie na zachód, dzięki czemu wejście znalazło się ponad tą częścią Grossmarkthalle, która została odbudowana po II wojnie światowej.
  • Zgodnie z zaleceniem urzędu ochrony zabytków zdecydowano, że charakterystyczna fasada w formie przeszklonej betonowej kraty ma pozostać nienaruszona.
  • Przewidywane funkcje Grossmarkthalle dostosowano do warunków ochrony zabytków i wymagań funkcjonalnych.
  • Poprawiono energooszczędność fasady wysokościowca przez zwiększenie ochrony słonecznej.
  • Zmodyfikowano projekt zagospodarowania terenu w celu uwzględnienia wymagań EBC dotyczących bezpieczeństwa.