Menu

Etapa předběžného plánování

Podrobné rozpracování

Model, pohled ze severní strany

Model, pohled ze severní strany

© Markus Pillhofer

Evropská centrální banka (ECB) 20. února 2007 předložila výsledek etapy předběžného plánování, v níž architekti na základě výsledku optimalizační etapy upravili architektonický návrh nového sídla. Etapa předběžného plánování tak připravila podmínky pro etapu podrobného plánování.

Zlepšení

Model, pohled ze severovýchodní strany

Model, pohled ze severovýchodní strany

© Markus Pillhofer

  • Výšková budova a vstupní budova, která ji spojuje s Grossmarkthalle, byly posunuty mírně západním směrem nad tu část stavby, které byla přestavěna po druhé světové válce.
  • Na základě požadavků úřadu památkové péče měla betonová fasáda se skleněnými výplněmi zůstat nedotčena.
  • Předpokládané funkce Grossmarkthalle byly přepracovány na základě požadavků památkové péče a funkčních požadavků.
  • Fasáda výškové budovy byla navržena tak, aby vyšší mírou ochrany před slunečním zářením dosahovala lepší energetické úspornosti.
  • S ohledem na začlenění bezpečnostních prvků ECB do vnějších ploch byla přepracována parková úprava areálu.