Menu

Preliminaraus planavimo etapas

Detalizavimas

Maketas, vaizdas iš šiaurinės pusės

Maketas, vaizdas iš šiaurinės pusės

© Markus Pillhofer

2007 m. vasario 20 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) pristatė preliminaraus planavimo etapo rezultatus. Šio etapo metu architektai dar patobulino siūlomą naujųjų patalpų projektą pagal optimizavimo etapo rezultatus. Po preliminaraus planavimo etapo prasidėjo detalaus planavimo etapas.

Pagerinimai

Maketas, vaizdas iš šiaurės rytų pusės

Maketas, vaizdas iš šiaurės rytų pusės

© Markus Pillhofer

  • Aukštybinis pastatas ir įėjimo pastatas, jungiantis aukštybinį pastatą su Großmarkthalle pastatu, perkelti šiek tiek labiau į vakarus ir dabar dengia po Antrojo pasaulinio karo atstatyto turgavietės pastato dalį.
  • Atsižvelgiant į istorinio paveldo apsaugos reikalavimus, turi būti išsaugotas istorinis betoninės tinklo pavidalo struktūros fasadas.
  • Atsižvelgiant į istorinio paveldo apsaugos ir funkcinius reikalavimus, pertvarkytos anksčiau numatytos Großmarkthalle pastato funkcijos.
  • Patobulinus apsaugą nuo saulės, padidintas aukštybinio pastato fasado energetinis efektyvumas.
  • Peržiūrėtas ir pertvarkytas pastato aplinkos projektas – į jį įtrauktos ECB reikalavimus atitinkančios apsaugos priemonės.